Enkelte hendelser og resultater av disse hendelser burde vært viktigere enn en del andre saker.  Slik er det ikke i verdenssamfunnet, som er fylt av konflikter.  Når en konflikt ser ut til å løse seg dukker det opp en rekke nye og hva så ?

Jo verden rister litt på skuldrene og ser en annen vei . 

Sri Lanka er ikke på noen måte blitt krigshistorie kan vi høre fra de som ennå får lov til å være der inne.  Ingen av de som er innenfor vil klage fordi å klage betyr at man blir satt ut , må reise og så er det slutt .

Igjen er det Dagsnytt 18 som setter fokus på det som er vanvittige og uverdige forhold i leirene der oppe i Nord .  Det er fortsatt dårlig i Manik Farm får vi høre , men det som er adskillig værre er at de nær 10.000 som har meldt seg som LTTE tilhengere er plassert i spesielle leire der ingen har tilgang .  Det betyr at ingen vet hva som skjer med dem .  I en rettstat og i ete verdenssamfunn er ikke det på noen måte akseptabelt .

Sri Lanka er ikke lenger å betrakte som en rettstat !

I Manik Farm hører vi at sykdommer florerer og at dødsratene er store .  Det er opptil 15 personer i et 5 manns telt .  Dette sitter Norske myndigheter rolig og ser på .  Sammen med resten av verden .  Menneskerettigheter tar ikke ferie ……..!  Når sakene er så viktige så burde ikke myndighetene gjøre det heller .  Det dreier seg fortsatt om opptil 300.000 mennesker …..

Vi hører at flere organisasjoner har lyst til å gi opp for om mulig å presse myndighetene til å løsne grepet .

Det ser ut til at myndighetene ikke vil slippe det grepet . 

Om nå referentene forsvinner …. Forsvinner da også de som er i leirene ?  Da vil det si at intergreringen betyr en grav på Sri Lanka .  Sinhaleserne har ikke mye medynk med tamilene i utgangspunktet.  Det ser vi nå og det er på sett og vis forståelig etter 26 år med LTTE.  Det var imidlertid LTTE og ikke på noen måte alle Tamiler !  LTTE er nedkjempet nå….. 

Slik er nå krigen over på samme måten som den var det i 1945 i Europa , og da bygget man broer og gjenoppbygget nasjoner.   Dit må man komme på Sri Lanka også .  Det er trolig ikke noen vei utenom en egen stat eller i det minste selvstyre for Tamilene .  Om det blir noen Tamiler tilbake etter “intergreringen” til sinhaleserne …..

Det var en skandale av dimensjoner at UNHRC kunne vedta en resolusjon til fordel for Sri Lankas regjering for et par måneder siden .  Bistått av nasjoner der menneskerettigheter står som en parentes og stort sett er fraværende i det daglige livet .

Da godtok , stilltiende,  resten av verden dette , uten å forlange omkamp i plenum i FN .  Det skulle de ha gjort , men det kan se ut som også dette er en del av en ny verdensorden .  Utbrytergrupper elimineres før den endelige orden settes inn ..  Så kan det kanskje se ut som om eliminasjonsprosessen av problemer er i gang og når/om den er over i løpet av en 10 til 20 års periode , så skjer endringene brått og effektivt .

Vi snakket så vidt om det i forrige artikkel, om Illuminati, som ikke ser ut til å ha magemål når det gjelder makt .

Det problemet må imidlertid vente i øyeblikket .  Det som er viktig nå er å legge et enormt press på Sri Lanka ved Rajapaksa slik at han ser at det er en verden her ute , med frie og våkne mennesker som følger med.  Det må/bør starte aksjoner nå .  Som jeg tidligere har tatt til orde for så har jeg tro på Internett aksjoner som publiserer sine resultater og pøser inn noen , i beste fall hundre millioner mailer.

Det er et tema jeg er er svak på.  Det tekniske for å tilrette faktiske virkemidler , men om noen kan sette i gang et oppsett for en underskriftskampanje så skal vi klare å gjøre den kjent og få et resultat på verdensbasis. (tror jeg )

Sri Lankas ambassadør har hatt et møte i USA der de ble gatulert med seiren over LTTE .  Det var jo en stund siden , så hvor ble det av spørsmåltet om de internerte Tamilene i denne sammenhengen ?   det burde være litt mer aktuell problemstilling sett fra OBAMA sin vinkel og.

Er dette grunnen til at Norge bidro til IMF i stedet for til FN? En skikkelig fjær i hatten for Sri Lanka som har fått et lån på 2.5 milliarder fra fra IMF . Det eneste som er en kommentar er at det blir lettere å komme igang igjen etter hele 26 år med borgerkrig.

FN har bedt om at Sri Lanka kommer opp med plan for ale IDP’s i nord.  Der sies det at alle over 60 skal løslates.  “The government for their part has taken measures to release all the IDPs above age 60. Another 3,000 will be resettled in their original homes early next month” Slik jeg ser det er det snakk om å LØSLATE  ?  Alle over 60 år .  Dette er ikke velferdssentre .  Det er internerings- eller konsentrasjonsleire , det blir mer og mer åpenbart.

Rajapaksa , den Sinhalesiske regjering og nasjonen har sviktet alle idealer og lurt hele verden .  Slik ser det ut .  Dette premieres med Med lån fra IMF , der Norge er en stor innskudds”artist” .   Er det ennå en spiker i de rødgrønnes kiste dette her hos oss i Norge ? 

Jeg var fullstendig motstander av krigen mellom LTTE og regjeringsstyrkene .  Jeg oppfattet det også slik at Rajapaksa lovet at sivilbefolkningen ikke skulle lide nød .  Slik det ser ut nå så har det hele vært blank løgn !

Verden må trå til, og trå til  nå .  Dette er ennå et ferskt resultat !  Om 6 eller 12 måneder så er dette historie og glemt og da er det ikke lenger noen som spør hvor mange som døde totalt i leirene.  Det er heller ingen som spør hvor mange som døde av de 10.000 som sto fram som LTTE tilhengere !

Skl vi la Sri Lanka få bli et nytt Burma ?

Tips oss hvis dette innlegget er upassende