Tore Sandberg er en dyktig etterforsker og han er som et pitbull .  Han gir ikke opp , men sloss med alt og alle odds mot seg for å komme til en løsning .  Hva løsningen blir er ikke så viktig , men at det blir en løsning er viktig.  Noe skjules i denne saken.

Saken har ennå en gang blitt tatt opp i brennpunkt .  I april var det første runde om denne sakens nye opplysninger .   To ganger tidligere har også jeg omtalt denne saken fordi den interesserer meg som kriminalsak.  Fordi morderen ikke er funnet og fordi straffen var lovens strengeste , noe som sjelden brukes ellers . Spekter har og hatt sin oppsummering på vårparten om saken .

Det gjøres et stort nummer av at Anne Orderud Paust “bare” var en sekretær for utenriksministeren .  Er det så lite at vi bare skal bagatellisere det ?  Skal vi ikke huske på at det som kan være eller se ut som helt ordinære medarbeidere kan fremstå som noe helt annet .  Det vil si om de blir avslørt .  Skal jeg få minne om Gunvor Galtung Haavik ?  Det er en kort introduksjon av henne på wikipedia, men i 22 år ! I så lang tid var hun i jevnlig kontakt med russerene , før hun ble tatt ………..

-”I 1947 begynte hun som fullmektig ved ambassaden i Moskva, og da hun forsøkte å kontakte en tidligere russisk krigsfange hun hadde møtt da hun jobbet ved sykehuset i Bodø, ble det sovjetiske hemmelige politi KGB klar over forholdet og klarte dermed å lokke henne i det som er blitt kalt «honningfella». Etter 8 år i Moskva ønsket hun å reise tilbake til Norge og ble overflyttet til en stilling i Utenriksdepartementet i 1955. I 22 år, frem til hun ble arrestert av norsk sikkerhetspoliti på Bråten stasjon på Ekebergbanen den 27. januar 1977, hadde hun jevnlig kontakt med sine russiske føringsoffiserer.” -

Galtung Haavik døde av hjertesvikt før rettsaken kom opp .   Det er laget film om hennes liv , men det skulle ikke bli noen spionthriller .  Dog var det beleilig ….

Per Paust døde også før han skulle likvideres ble det sagt i Orderudsaken .  Dødsårsaken er her lymfekreft ser vi , men han hadde vel ikke vært under behandling  i lang tid ?  Det som kommer fram nå er han trodde muligens at han kunne være forgiftet  ?

Noen teorier er rimelig fantastiske.  Document.no hadde og en lang redegjørelse eller vurdering i april . Når man snakker om teorier så er også denne artikkelen ganske spesiell i så henseende. Det kan tenkes at vi er for naive her io Norge .  Ikke minst når det gjelder UD og de hemmelige tjenester .  De er hemmelige !

Verden går fremover .  Det var slik verden ble gjort kjent med Guantanamo .  Det er slik vi har kommet så langt i den vanvittige angsten for terroren .  Så ille at noen er villig til å overvåke hele klodens elektroniske mediebruk for å se om noe kan avsløres .  Dog er det bare myndighetene som skal overvåke folket ….

Tore Sandberg er grundig og han er dyktig og han har avdekket justismord tidligere .

Det jeg synes er merkelig er at de impliserte i Orderud fikk 21 år .  Dette for medvirkning til drap .  Så kan vi se på en rekke endre drapssaker bare den seneste tiden ;

Som vi ser så går det litt opp og litt ned ,  Men en del virkelig grove saker der gjerningsmannen er tatt er det ikke alltid at straffen er streng .  På Orderud er det man vet med sikkerhet at gjerningsmannen aldri er tatt . Dermed har aldri tvilen kommet de tiltalte til gode.  Det er nok en skamplett på Norsk rettspraksis inntil det er endelig bevist hvem som begikk drapet og at det var på bestilling fra de straffedømte.

Dette håper jeg nå Tore Sandberg finner ut av ….

Tips oss hvis dette innlegget er upassende