Attpåtil uten at politiet klan få bøtelagt oss ?  Bare fordi det er Statens vegvesen som drifter fotoboksene, mens det er politiet som inndriver bøtene i forhold til overtredelser.

Nå hadde Kleppa igjen satt ut over Norske lover og regler ved å love politiet tilgang.  Noe som viser seg å stride mot lovverket !

Vi kan ikke fortsette med statsråder som er helt fjerne for lovverk og regelverk i det deres departement styrer med.  Når hun så hevder seg forledet av Vegdirektoratet ?  Det holder ikke mål.Krysskopling av registre er kommet så langt at vi ikke behøver å sende inn selvangivelse lenger.  Imidlertid er det ikke alltid at alle informasjoner er korrekte. Nå er det i realiteten slik at dette ikke er de verste utslagene av overvåkning, men det ligger mye inne i den sammenheng.

Når det dreier seg om førerkortregisteret så er det et register som skal vise hvem som har tillatelse å føre motorsykkel og diverse variasjoner av motorvogner i Kongeriket.  Dette bildearkivet har aldri vært tenkt eller planlagt som et verktøy for å kunne “nagle” fartssyndere.

At det er lettvint og enkelt for politiet å kunne krysskople her?  Det ser jeg absolutt.  Likevel er jeg her helt på linje med Datatilsynet!  Dette skal de ikke hverkn ha lov til eller få tilgang på!

Når Kleppa nå var villig til å gi politiet denne tilgangen ser jeg det på rent ut økonomisk basis fra statens side.   Det som teller her er at 261.000 har fått slippe bot fordi det var umulig å identifisere fartssynderen .  Om vi tenker oss et snitt på kr. 3000 i bot per unntak. så snakker vi 783 millioner .  I denne artikkelen stor det at det er nesten 700.000 på to år!  Da snakker vi 2.1 milliard…

Jeg ser hvordan svenskene stor sett har satt opp sine fotobokser. Oftest foran kryss og steder der det er fare for ulykker.   I Norge?  Gjerne der det lange rette strekker og der farten kan øke til en del over det lovlige.

Dersom man hadde hatt et veinett som bilistene har krav på i forhold til det som er betalt.  Dersom boksene står på steder der 98% synes det er rimelig og fornuftig!  Dersom vi har fartsgrenser som er tilpasset veinettet og ikke statskassa.  Dersom bokser har 20km/t i margin på rette strekker !

Da ville det være greit å gi politiet tilgang siden det da bare ville gjelde en liten prosentandel, og dermed verstingene av “syndefloden”.  Når det hele er et ledd i å inndra kjøpekraft foretrekker jeg å pensjonere statsråden.  Innsikt og kunnskap er et viktig .  Kleppa mangler begge deler.

Når vi så ser på hvem som har det travelt, så blir det litt som gjennomsnittet av folket.  Likevel,  på toppen av den patetiske stigen står Giske i særklasse !

http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/alle-i-transportkomiteen-har-raakjoert-3004222.html

http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/giske-vil-ikke-beklage-raakjoering-3002449.html


Tips oss hvis dette innlegget er upassende