FRP har tatt til orde for sterkere overvåkning av innvandreres barn i Norge, “andre generasjons innvandrer”, som det så smukt kalles.

Egentlig burde de vært omtalt som norske !  Det vil si dersom deres famile og dermed de selv har blitt norske borgere …..      

FRP viser at de tør si det andre ikke vil fremme av forslag.  Ikke engang når de ser seg rundt i Europa og får vite at det FRP vil kontrollere er nettopp den gruppen som rekrutterer flest potensielle terrorister i nasjonene.

I den sammenheng er dette en interessant betraktning.  “Terrorister blir laget.  Ikke født!” Her anbefales det å finne treningsleirene og ødelegge dem i stedet for å vente til det dukker opp desillusjonerte personer i landet. Så vidt vi vet finnes det ikke treningsleire i Norge, men vi ser at radikalisering også foregår via annen type påvirkning, som moskeer og skoler.

Vi ser at det nærmer seg valgkamp.  Både på antallet forslag og de angstbiterske tilsvar som AP kommer med.  Denne gang ved Håkon Haugli.

Haugli kan umulig ha sett BBC serien om de unge terroristene.  De som plutselig endrer adferd.  Reiser til skoler i utlandet og kommer hjem for å planlegge terroraksjoner.

At de blir avslørt kommer av at de forskjellige nasjoner etterhvert blir flinkere til å finne fram til disse cellene.  Det som man ikke trodde skulle skje, siden man antok at disse ungdommene ville bli som europeisk ungdom flest .  Det skjer ikke.  Det er faktisk det stikk motsatte som hittil har skjedd!  I de fleste Europeiske nasjoner har man heller “klumpet seg sammen” og blitt mer og mer gammelnasjonalistisk. Det er faktisk som dette oppslaget fra Bradford!

Tendensene så vi da man ikke ville ha homser i de muslimske området i Oslo.

I tillegg til å se mulighetene for å viske ut grenser er man i denne artikkelen opptatt av å bli respektert som muslim.  Det er ikke noe vansker for noen å være muslim.  Utfordringen kommer når man blir Islamist.   Så lenge muslimene selv ikke klarer å trekke dette skillet kan de ikke vente at vi “hvite” skal klare det.

Dermed står vi på stedet hvil og er kommet dit at AP vil overvåke hele folkets nettbruk via DLD!  Ikke bare i de miljøer der man har mistanke om kriminelle handlinger, men hele folket.

For noen få dager siden hørte vi fra muslimske land at all kommunikasjon som inneholdt spesifikke ord skulle brytes. Dersom det er mulig også i overvåkning er ikke DLD en løsning.

Det har heller ikke noen hensikt i å overvåke alle unge muslimer, fordi det er få som vil ende opp som potensielle terrorister.  Derfor er det heller ikke det som er FRP sitt aktuelle forslag.

“Frp vil senke politiets terskel for å drive overvåking, men understreker at det skal foreligge en rettslig kjennelse før slik overvåking kan starte.” (VG)  Rettslig kjennelse , Haugli!  Det skal foreligge !

At et forslag kan virke kontroversielt  skal likevel ikke forhindre at man lufter slike forslag og tenker høyt!  Det er slik verden går fremover, og Norge har stått ganske stille siden 2005 da AP overtok med sin flertallsregjering.

Dermed er det fornuft fra FRP og den sedvanlige propaganda fra AP.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende