I Norge har det pågått en rettssak etter det som er massive overgrep mot barn i Alvdal, der gjerningspersonene ikke engang har vært i varetekt,  men gått fritt omkring.

På Filippinene må en Norsk mann og hans forlovede muligens betale kausjon for å slippe fri til tross for at de har klart å legge frem bevis på sin uskyld.        

Verden synes å være ganske å underlig.  Etter at en forvaringsdom ble avsagt i retten i Alvdal i dag ble de “foreløpig” dømte straks satt i varetekt på grunn av muligheter for gjentakelse.  En forvaringsdom er en ganske hard dom å bli utsatt for!  I denne saken har det vært så mange vitner og bevis at det ikke ser ut til å være mye tvil om saken.  Selv om de foreløpig dømte hevder seg uskyldig dømt.  Det kan ikke ha vært enkelt å være forsvarer i en sak som dette.

På Filippinene bryter Sven Erik Berger sammen når det endelig begynner å gå opp for ham at marerittet kanskje snart er over.  Se på denne ingressen fra dagens VG ;

“CEBU/OSLO (VG Nett) Norske Sven-Erik Berger og forloveden Karen Castro Esdrelon, som er siktet for drapet på Ellah Joy Pique (6), fikk fredag beskjed om at saken mot dem kommer til å bli avvist.” .

Til tross for en slik melding fra deres advokat, så drives man av en tidligere håpløs høyesterettsdom som nærmest gir politiet anledning til om de skal velge alibi eller påstander !?

Hvilken belastning dette har vært for en uskyldig mann kan vi så smått begynne å fatt av denne uttalelsen……

“- Jeg er ekstremt lettet. Stemmer dette skjer det jeg har håpet på hele uka. Det er en helt fantastisk beskjed, sier en gråtkvalt Berger til VG Nett.”

Dette er rake motstykket til saken i Alvdal, selv om det i Cebu var en 6 år gammel pike, Ellah Joy Piquet, som ble funnet drept.  Hun ble funnet pakket inn i tepper på et sted, Barili, på den andre siden av øya, langt unna Cebu noen dager senere.

Når man endelig via NBI sjekket Bergers informasjoner og fant en videofilm fra hotellet med tidsangivelse på .  Når man i tillegg har vitneutsagn som gir alibier fra mere enn en time i forveien da skjønner jeg mindre og mindre!

Fru Justitia som de fleste nasjoner har som symbol på sin lovmessige virksomhet har en helt klar melding med sitt åpenbare vesen.

Dette er bildet fra nettet via denne nettaderessen !  Det er mange varianter her, men sannheten skal veies mot usannheten og man trenger ikke å se ! Fakta skal tale for seg selv! Vektskålen svinger mot skyld eller uskyld og så tar man det derfra.

Det er svært mange nasjoner som bruker dette symbolet som tegn på at det bedrives en rettferdig kriminaljustis.  Her følger de vektprinsippet at man er uskyldig inntil det motsatt er bevist !!

Så undrer jeg meg over !  Når man hevder seg å ha klokketro på rettsikkerhet og rettferdig behandling…   Når man hevder seg som tilhenger av mennskerettigheter, for det gjør Filippinene på andre områder:

Hagen I hinualwan 017Når vi ser på dette bildet fra en av kirkene i Toledo City så vil vi kjenne igjen dette fra FN sin menneskerettighetserklæring. Artikkel 16.3.  som gjelder familien. I barnekonvensjonen FN, artikkel 6 sier at man skal sikre retten til liv og retten til å vokse opp .  Selv om dette er lagt ut fra kirken så er det en del av konstitusjonen på Filippinene.

Da er det så merkelig at man ikke respekter artikkel 11 i FN sitt Charter:

Artikkel 11.
1. Enhver som er anklaget for en straffbar handling har rett til å bli ansett som uskyldig til det er bevist ved offentlig domstolbehandling, hvor han har hatt alle de garantier som er nødvendig for hans forsvar, at han er skyldig etter loven.”

Høyesterett er jo her helt på kant med det som er eksistensielle rettigheter! I innledningen til the Philippine constitution står dette nedfelt.: Article III , bill of rights : (Man må klikke på III på venstre side for å komme fram);

“Section 14.

  1. No person shall be held to answer for a criminal offense without due process of law.
  2. In all criminal prosecutions, the accused shall be presumed innocent until the contrary is proved, and shall enjoy the right to be heard by himself and counsel, to be informed of the nature and cause of the accusation against him, to have a speedy, impartial, and public trial, to meet the witnesses face to face, and to have compulsory process to secure the attendance of witnesses and the production of evidence in his behalf. However, after arraignment, trial may proceed notwithstanding the absence of the accused provided that he has been duly notified and his failure to appear is unjustifiable.”

Da er den behandlingen som Berger er utsatt for faktisk grunnlovsstridig og det samme gjelder den nedenfor oppsatte påstand som sto i VG sin artikkel:

“En høyesterettsdom som konkluderte med at vitneutsagn ikke kan overprøves av alibi, kan ifølge lokale medier skape problemer i paret, men Salvador Solima er likevel svært optimistisk på vegne av Berger og hans forlovede.” (VG)

At man da bruker tekniske finurligheter for å trekke ut en sak som behandles på tvers av grunnloven?  Det er ganske oppsiktsvekkende!  Det strider altså mot The Constitution og det bør Filippinske politifolk notere seg bak øret eller via en vær varsom plakat på sine kontorer!

Man “kødder ikke” med grunnloven !

Eller hva skal vi si til det ?

Vi kan kanskje si at Norge er like håpløse i motsatt retning som ikke sikret barna i Alvdal  og først nå har satt de mistenkte i varetekt!

Begge  saker viser grunnleggende forakt for de chartre man har akseptert å legge i bunnen for mellommenneskelig behandling og normal rettspraksis for å sikre både overgripere og ofre!

Da har kanskje heller ikke Norske myndigheter rett til å klage på den avgjørelsen som skjer i Cebu.

Imidlertid har Amnesty International full rett til å klage.  Human Right Watch har full anledning til å klage, begge til de Filippinske myndigheter og det synes jeg at de skal gjøre.

Saken bekreftes her i Sun Star Daily,  men jeg er fortsatt forundret over at man ikke har sett nærmere på den andre saken der en myrdet mann ble funnet på samme sted som Ellah Joy Pique,  bare noen dager senere.  Nå finner jeg en artikkel der man antar at det muligens står et syndikat bak drapet på Ellah. Der fremkommer det en rekke interessante informasjoner . Datert tilbake til den 12. februar!  Det stiller saken i et ennå mere merkelig lys, siden det var nevnt 3 personer. “Senior Insp. Maria Theresa Macatangay told reporters yesterday the police are chasing three suspects, not just two.” (Sun Star Daily)

Jeg har nevnt det før men bare to dager etter å ha funnet liket av Ellah finner man dette liket noen få meter fra der Ellah Joy Piquet ble funnet.  Liket var noe merkelig “tragget” med følgende ; ” On the masking tape used to cover his mouth, the text “Piya-it (He who squeals) must die” was written. “Idol ko si Angelo Reyes, kawatan ko (I’m a thief)” was also handwritten on the man’s white shirt.”

Var dette den tredje personen man nevner i artikkelen forut?

Det som synes åpenbart er at Berger og hans forlovede er brukt i et kynisk spill mellom politikamre og rettsinstanser og det er på ingen måte noe vi kan kalle akseptabelt.

Dette er en sak som må få konsekvenser for Filippinske myndigheter !  Enten fra norske myndigheter eller fra Amnesty eller andre menneskerettighets formidlere.

En slik verden hverken kan eller skal vi ha!

Nå ser vi at også Norsk rett har innsett risikoen for saken fra Alvdal.  Den og skulle blitt påtalt fra både Barneombud og Amnesty, men jeg synes ikke å ha hørt så veldig mye fra de kanter.

Er dette den verden vi ønsker å leve i ?

Tips oss hvis dette innlegget er upassende