Rett nok vil det ikke være rett å akseptere dette fra kriminelle elementer.  Da tenker jeg voldskriminelle, drapsmenn etc.  Med andre ord mennesker som kan finne på det meste i form av å ta gisler etc.  Der skal det ikke være noen fredning.

Etter at Norge ble dømt i EMK for å sende retur til Hellas ,og det er lite korrekte informasjoner om Etiopia.  Da bør vi kanskje ha litt is i magen?

FRP holder på sine prinsipper om at de som har fått avslag skal sendes ut. Slik er det og slik skal det være.  I realiteten er det ikke forskjell på disse flyktningene og Madina Salamova.  Som henne har disse vært i Norge i opptil 10- 15 år som flyktninger.  Å forlange at de skal fjernes fra kirkesasyl har vi i dag ikke noe faktisk regelverk som dekker.  Derfor skal vi heller ikke denne gang foreta oss en slik handling før liv og helse står på spill.

At det i det hele tatt er mulig å havne i en situasjon som dette, må jeg si er temmelig underlig, for det skulle vært handlet tidligere.

Her som i en rekke av de saker som nå ligger og flyter og skaper hodebry for oss har vi sett en fullstendig unnlatelse fra det politiske miljøet.  Ingen har påtatt seg det ansvaret de skulle ha tatt.  Man har samtidig holdt FRP så langt unna ansvar at de ikke har hatt muligheter for gjennomslag.  Det kan komme til å vise seg som en økonomisk tabbe av dimensjoner i fremtiden!

Dermed må vi ta noen grep for å hindre at denne utviklingen får fortsette!

De grepene må vi ta helt uavhengig av de spørsmålene som AP skal ta stilling til i den meldingen som gjelder integrering.

Det vi snakker om her er folk som vi til nå ha latt vake i vannskorpa uten å realitetsbehandle hverken deres behov for beskyttelse eller andre forhold.

Det første vi må gjøre er å sette strek! Ingen fler utover FN flyktninger slipper inn i Norge inntil vi har gjort oss ferdig med de sakene som flyter! Der må det settes en målsetting på  maks 6-12 måneder!

Det andre vi må gjøre er å hurtigbehandle alle se som har vært her for lenge.  Der skiller vi dem som er ureturnerbare og de som skal tilbake til sine hjemland.  De som skal returneres blir raskt og effektivt brakt til Trandum for utsendelse. Åpenbart må man ta hånd om deres eiendeler etc.  og finne løsninger på det.

Det tredje vi må gjøre er å sjekke om det er mulig å returnere de vi mener er returnerbare. Om nødvendig sende ned folk som kan finne ut av det eller bruke våre ambassader effektivt i den sammenheng.

Det fjerde blir å lage en lov som kriminaliserer det å gå i kirkeasyl (å forsøke å unndra seg straff ved å okkupere kirkerommet) !  Okkupasjon av Norske offentlige bygg skal være en straffbar handling!

Så begynner vi å handle.  Ut med de som skal ut og opphold til de som skal ha det.  Vi kan ikke fortsette slik  det er per i dag.  Her må det bli orden i systemet og alle tabbene må korrigeres og så må vi forholde oss til de regler vi bestemmer oss for å legge i bunnen.

Det er utfordrende!  Det er vanskelig!  Det er mange menneskeskjebner! Likevel har regjeringen valgt ei linje og brukt både makt og kraft  mot Madina som ser ut til å klare seg bra i Russland.

Da kan det tenkes at mange av de som nå fortsatt “gjemmer seg” i Norge ikke har behov for det, men det forutsetter en effektiv handling fra Norske myndigheters side!

For hver dag man venter strekker man håpet hos de som til slutt vil bli returnert.  Jeg ser ingen grunn til å fortsette den form for smertefull behandling av enkeltmennesker.

Helt tilslutt ser jeg det som er aller mest vesentlig.  I dag rømmer de fleste fra kriger og elendighet til Europa i håp om å få det bedre.  I Europa sliter man mer enn nok med å holde hodet over vannet.  Det er blitt trange økonomiske tider og de fleste nasjoner sliter nok med å takle sosiale goder til egen befolkning.

Om vi ser spesifikt på Norge så har heller ikke vi forutsetninger for å trekke til oss innvandrere i store mengder.  Vi har et arbeidsmarked der tusenvis er på tiltak og kanskje mer enn et par hundre tusen er totalt på utsiden.  Mange ønsker å bruke sin restarbeidsevne , men det finnes ikke jobber!
Der ligger det også et stort stykke arbeide som må gjennomføres og det ser ikke ut til at dagens politikere har evnene til å løse dette !  De har tvert i mot bidratt til å skape det .

Derfor må man finne internasjonale løsninger på flyktningenes utfordringer. Man må finne løsninger  for fred i de nasjoner der krigene herjer.  Man må finne løsninger til utvikling !

Det vi har hørt som nesten umulig er noe Kina ser ut til å ta på strak arm .  De stiller krav, kjefter og driver som entreprenører!  Helt åpenbart for å tjene penger !  Vi !?  Vi roter fortsatt rundt og tror vi er best på alt!

Det begynner å bli lenge siden !  Vi har etterhvert svært mye å lære!

Tips oss hvis dette innlegget er upassende