Ganske enkelt fordi våre værste fiender befinner seg i blant oss.  De som er verre enn Taliban og som bare later til å ha en agenda, nemlig å løpe Al Qaida og Taliban sitt ærend.

Å anklage soldater for å drepe sivile under kamp må være noe nær historieløst.  Taliban , på samme måte som alle andre muslimske bevegelser.  De regner ikke konvensjoner som noe de trenger å bry seg med !

Om så Europeiske soldater skal være tvunget til å la seg drepe fordi aktivister mener at det er rett så bør man gjøre noe med aktivistene.  For eksempel sende dem ut til Taliban for å forklare at det ikke er lov til å blande seg med sivile eller ta med sivile som skjold i kamphandlinger. Så får vi se hvor mange aktivister som som kommer tilbake med eller uten hoder.

At det stilles store spørsmålstegn til hvorfor man befinner seg i Afghanistan etter 9 års krigføring er også et svært godt spørsmål med et meget enkelt svar.  Man kan ikke vinne kriger lenger fra Europeisk hold.  Ganske enkelt fordi man er låst til konvensjonene! Det er ikke Taliban.

Taliban bruker alle de midler våre allierte krigere ikke får lov til å bruke.  Våre allierte krigere får heller ikke angripe om det er sivile til stede. Så hva gjør geriljaen? Såre enkelt! De gjemmer seg blandt sivile og vinner stadig nye slag ved å drepe allierte soldater . Dermed vinner de hvert slag flere ganger .

  • De vinner 1. gang ved å være “fryktløse” i sine bakholdsangrep.
  • De vinner 2. gang ved å drepe våre allierte soldater med veibomber.
  • De vinner 3. gang ved at det til stadighet drepes sivile i veibomber og slik vil det bli sålenge det er allierte soldater i landet.
  • De vinner 4. gang ved å se og høre sorgen som inntreffer når kistene kommer hjem.
  • De vinner 5. gang ved endelig å ha fått Nederland til å trekke ut sine soldater.
  • De vinner 6. gang ved at aktivister vil rettsforfølge soldater som har vært i krigen.

Mens Talibansoldatene enten blir helter eller martyrer så er de Europeiske soldatene å anse som mordere ifølge en del aktivister rundt forbi. Forstå det den som kan. Jeg gjør det ikke .

300 Briter er drept i Afghanistan og det har ikke skjedd forgjeves sier Fogh Rasmussen.  Er det noen som tror på det lenger?  Hvilken strategi skal man bruke for å vinne på hjemmebane?  Den dagen klagene stilner her hjemme og krigerne får gjøre det som er nødvendig for å vinne kan vi se en løsning på utfordringene.  Før det slår man bare i løse lufen.  Inntill man gjør som anbefalt 1 soldat per 10 innbyggere i landet!  Eller man gjør som Nederland og trekker seg ut,

Oppslag som dette, “Danske soldater drepte barn”! Den sannsynlige og meget brutale virkelighet er trolig at de havnet i skuddlinjen.  Hvordan? Det kan muligens ikke bli lett å forklare, men jeg tror ikke at danske soldater skjøt på blink mot barn!

Verden kan ikke vinne i Afghanistan når vi ikke engang vinner på hjemmebane!

Tips oss hvis dette innlegget er upassende