Eller …… Tom stol for å markere Nobelkomiteens innstilling og at prisen ikke lenger har noen verdi?  Det er litt patetisk å høre Geir Lundestad forsvare valget av vinner, men ganske forløsende å høre at det egentlig var viktigere å ramme Kina enn at det nødvendigvis var Xiaobo som fikk prisen.

“- En stol vil bli stående tom for fredsprisvinneren som en påminnelse om at Liu Xiaobo selv er i fengsel, og om at hele verdenssamfunnet bør bekymre seg over menneskerettighetssituasjonen i Kina, sier Yang til AFP.”    (sakset fra VG)

Yang jobber altså sammen med Nobelkomiteen for å “presse” i alle retninger både for heder og ære og mot Kina!  Det ligger klart i ordlyden som fremmes at man skal være bekymret over menneskerettighetene i Kina?

Er det bare i Kina at det er en utfordring?

Eller er det det i USA, Holland, Hellas, Frankrike, Tyrkia, Iran , Irak , Afghanistan, Filippinene, Vietnam. India, Norge, Sverige , England osv.  ……….  De aller fleste nasjoner over hele kloden.

Vis meg det landet som holder sin sti helt ren på dette feltet!  Det landet eksisterer ikke!  Det finnes ingen nasjon der ingen mennesker må sloss for sine rettigheter.  Så er det spørsmålet om hvilke rettigheter man sloss for?

 • Å endre staten til et vestlig demokrati?
 • Finnes det perfekte demokratiet?
 • Hvilket?
 • Hva vil skje mens man er underveis?
 • Vil det bli anarki eller borgerkrig?
 • Var det Alfred Nobels hensikt å endre nasjoners styreform?
 • Hvor står det i hans testamente?

Dette er noen enkle spørsmål som ikke Nobelkomiteen klarer å svare på for de vet det ikke engang selv.  De er så vant med å leve i nasjoner der vi har en illusjon av menneskerettigheter og der er de hjernevasket !  I Norge har vi fortsatt en del saker som gjennomføres uten hensyn til rettigheter, slik som :

 1. I retten kommer ikke tvilen tiltale til gode!
 2. Man idømmer lovens strengeste straff uten beviser!
 3. Man tilpasser opparbeidede rettigheter politisk!
 4. Kvinner får ikke inn sine ektemenn fra Tyrkia på grunn av at de er eldre enn sine menn.
 5. Menn utvises fra Norge og Schengen uten en gang å ha vært i kongeriket.
 6. Mennesker får ikke sine rettigheter ifølge trygdeloven. (Til hjelpemidler).
 7. Mennesker tvangsinnlegges på psykiatrisk institusjon om de er en belastning for staten.
 8. Politikere lyver om politiske motstandere uten at det får konsekvenser!
 9. Media gjentar løgner inntil folket tror det er sant og dermed endrer man historien.
 10. Lovlige politiske partier blir utskjelt og velgere diskriminert.
 11. Man nekter å samarbeide med lovlig valgte politiske motstandere!

I mange tilfelle vil man se på det som bagateller, men det er ikke bagateller !  Det er klare og uomtvistelige bevis på manglende demokratisk sinnelag og aksept for menneskers valg og rettigheter!

Både Gahr Støre og Roosevelt har i taler påpekt at de groveste overgrep mot rettigheter ofte foregår i ens egen bakgård.  Det er helt riktig og selv ikke Amnesty International bryr seg om det.  Bare i festtaler pusser man på det begrepet og trekker det fram fra flosshatten som en “tryllekunst”.

Nå går NRK i spissen for en aksjon der det hevdes at Kinesere presses til å skrive under mot prisen.  Så kommer det virkelige gullkornet som også er et ugjendrivelig faktum:

Liu Xiaobo har ikke løftet en finger hverken for fred, fredskonferanser, eller en  reduksjon av stående årmeer.

Dette sier kinesere i Norge helt krystallklart !

Det er flott at NRK viser det så klart!  Sannheten er at ingen vil stå fram med støtte.  De vil i så  fall være dissidenter som vil endre Kinas forfatning.  Akkurat som vi nå har fått sterke Islamske krefter som vil endre Europa til et muslimsk regime.  Det og benekter de arrogante høye herrer i de lukkede rom!

Geir Lundestad er opptatt av å forsvare seg selv, ved at mange er presset av ambassaden til å gå i mot, men de tør ikke stå fram.  ”Det er veldig delikat” sier Lundestad.  Akkurat slik det er når man sitter med dårlige kort på hånda og bløffer for å forsvare sitt syn.  ”Mange sier …..”  ! ” De fleste er enige” Ingen tør stå fram fordi de blir overvåket………

Som om vi ikke bli overvåket?  Det var ikke meningen å la NAV få lov til å overvåke, sies det !  Hvordan kan de avsløre svindlere da?   På samme måte er det når man gifter seg med ektefeller fra områder utenfor Schengen.  Eller rettere sagt fra land med visumplikt. Da tramper myndighetene på rettighetene dine!

Idag har vi også begynt med gjennomsnittsmåling av fart i Norge.  I noen tilfelle er det ikke engang skiltet på forhånd.  Med andre ord blir  alle som kjører på den veien mistenkt for å være potensielle fartssyndere. Faktisk er det imidlertid ren overvåkning av all ferdsel på den strekningen……

DLD er ikke en Kinesisk oppfinnelse men et EU direktiv.

Å tråkke værre på menneskers rettigheter går det ikke an å gjøre .  Der har heller ikke Egenes noen betenkeligheter ser det ut til?  Han hevder at det må en rettstat til  om man ikke skal bli overvåket. Med andre ord er Norge ingen rettsstat. Heller ikke noen land i EU!

Her i Norge viser Egenes til at en  rekke kinesere han snakker med blir overvåket!   Merkelig ?  Hvilken verden lever Egenes i ?   Det er ikke bare i Kina det, men over det hele ……  Hvorfor da ikke heller jobbe med hele spekteret av land i stedet for bare å henge ut Kina?

Joda jeg ser at det passer slik for nå har man gjort den politiske tabben å utnevne en forkjemper for rettigheter til feil pris og det finnes så få rettighets priser.  Dessuten har ikke de den samme verdien!

Likevel !  Xiaobo har ikke noe med fredspris å gjøre! De ser forskjell på fredspris og rettigheter!

I vår arroganse desavuerer vi sivile kineseres rett til å være uenig med oss.  I vår utstrakte maktarroganse forventer vi at alle er enige med vår oppfatning !?  For her i vesten har vi ingen idealer lenger.  Vi koker suppe på både tegnestifter og spikre og gjør narr av alle som ikke er enige med oss!  Nobelkomiteen går til og med i spissen for dette fullstendig på tvers av Alfred Nobels ønske, men helt i tråd med arrogante politikere og besserwissere !

Når man ikke engang skjønner et så enkelt ord som fredspris er det virkelig alvorlig fare for konnskapssamfunnet vårt.

FRED er det motsatte av krig?  I krig dreper man hverandre og under fred jobber man sammen for å bygge et bedre samfunn for alle!  En “PRIS” kan enten være en pris snus eller en belønning for innsats!

Xiaobo får en belønning fordi vi i vesten mener at han bidrar til å fremme menneskerettigheter , som er et helt annet ord, med en helt annen mening og som dekker et helt annet tema!  I vår innsnevrede og forkvaklede verden mener vi at det fortjener han en pris for.  Og om han ikke fortjener det så er det i det minste til stor irritasjon for Kina!  Det fortjener Kina!

Respekten for rett og galt rives ned i takt med den økende arrogansen i vårt samfunn!

Ikke minst så vi det under valget i Sverige der ingen ville snakke med et lovlig parti med lovlig valgte representanter .  Nå er det stille om temaet.

I Norge skal Jens Stoltenberg og Kristin Halvorsen stå opp med kamp mot FRP sin rasering av velferds samfunnet!?

 • Jens og Kristin gjør jo sitt beste selv til å rive det ned.
 • Det er de som skal fjerne opparbeidede rettigheter !
 • Det er de som lyver glatt uten å fortelle på hvilken måte rasering pågår.
 • Det er de som aldri har bedt om unnskyldning når de har tatt feil etter å ha løyet.

Da kan vi vel fatslå at de i det minste ikke fortjener hverken fredspris eller menneskerettighetspris!

http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/nancy-pelosi-kommer-til-fredsprisutdelingen-3351809.html .

Tips oss hvis dette innlegget er upassende