Da tenker jeg mest på våre politikere og deres ansattes mange merkelige krumspring.  De hevder å holde menneskerettighetenes fane høyt.  Jeg hevder at de lyver så det renner av dem.  De tilpasser regelverk og rettigheter etter akkurat hva de ønsker seg.  Derfor sammenligner jeg dagens Norge med ei massegrav som bare venter å bli fylt opp !

Menneskerettigheter 1_0002Sørgefloret har jeg hengt på flagget på tvers, fordi det ikke passer med flagget på halv stang. Det har ikke vært full begravelse ennå!  Sørgefloret er fra folket, flagget er politikernes !

Det hevder ALLTID at politikerne ikke kan gjøre noe.  De hevder ALLTID at de har et “organ” som tar seg av ting.  ”Organer”?  Det ser vi at de har altfor mange av!  Men sunt folkevett er en kjempestor mangelvare!

La meg oppsummere litt:        

Den litt mosegrodde steinen fra 2005 var det som førte til at jeg stemte AP for første og siste gang i mitt  liv på et løfte fra Kristin Halvorsen.  Hun var 1. person av trioen, men å stemme SV eller SP var for drøyt! Resultat?  Mer enn 50.000 flere barn under fattigdomsgrensen i dag enn i 2005!

Steinen ved siden av som er ganske mye nyere kom i valget i 2009 der det skulle skinne av eldreomsorgen og ingen lokalsykehus skulle legges ned!  Resultat? Det skal først skinne i 2015 og i Soria Moria Erklæringen er det skrevet mye med “usynlig blekk”!  Der står det at flere lokalsykehus skal legges ned! Vi får bare aldri vite om det for som så mye annet så er det hemmelig!

I går fikk vi høre om en anonym 14 år gammel jente som faren ville drepe fordi hun var konvertert fra muslim til kristen.  Historien er ikke verifisert, men vi fikk høre i Al-Kubaisis film om at det var dødsstraff i Jemen om man valgte å konvertere. ( ref FN charter artikkel 18: Artikkel 18. 
Enhver har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å skifte religion eller tro, og frihet til enten alene eller sammen med andre, og offentlig eller privat, å gi uttrykk for sin religion eller tro gjennom undervisning, utøvelse, tilbedelse og ritualer.)

Norsk reaksjon?  Faren var diplomat så menneskerettigheter gjelder ikke ! I slike saker gjelder eget lovverk for diplomatiet!  Med andre ord ser det ut til at man kan drepe hvem man vil når man vil og slippe unna med det så lenge de dreper døtre eller egne statsborgere?

Terrorister fra Sovjet som dukker opp med skarpladde våpen og mord som oppdrag eller en Mulla som har solt seg i Norge i en rekke år!  De trenger beskyttelse sier politikerne.  Hvorfor ikke da sette dem inn på “enerom” uten tilgang til telefon og internett, men full åpning på aviser radio og TV ? Da er de trygge!  Relativt rimeligere i drift også!  Vi har en mulla som fortsatt driver hatefulle nettsider fra Norge og da blir vi aldri kvitt ham før noen tar ham her i Norge!

Ekteskap med utlendinger Ja! Navrudsaken var den siste ! Den kom i stand fordi hun fant annet anrbeide, men hva sier FN om det ? ( Ref. artikkel 23:  Artikkel 23. 
1. Enhver har rett til arbeid, til fritt valg av yrke, til rettferdige og gode arbeidsforhold og til beskyttelse mot arbeidsløshet. 
2. Enhver har uten diskriminering rett til lik betaling for likt arbeid. 
3. Enhver som arbeider har rett til en rettferdig og god betaling som sikrer hans familie og ham selv en menneskeverdig tilværelse, og som om nødvendig blir utfylt ved annen sosial beskyttelse.)
I Navrudsaken fant man en løsning som sier at selv om du er “kriminell” skal du få bli i Norge.  Selv når “kriminaliteten” er nedfelt som lovlig i Menneskerettighetenes artikkel 23. “fritt valg av yrke” !

Saker om ekteskap er det mange av!  I mange av dem får ikke engang ektemennene komme til Norge for å føre sin sak selv om det er nedfelt i charteret . Først i artikkel 16 :” Artikkel 16. 
1. Voksne menn og kvinner har rett til å gifte seg og stifte familie uten noen begrensning som skyldes rase, nasjonalitet eller religion. De har krav på like rettigheter ved inngåelse av ekteskapet, under ekteskapet og ved dets oppløsning. 
2. Ekteskap må bare inngås etter fritt og fullt samtykke av de vordende ektefeller. 
3. Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse.”
Dernest skal man kunne få lov til å forsvare seg for en rettsinnstans!

Ikke UDI eller UNE som ikke er gyldige Norske rettsinstanser. De er bare redskaper for de politiske myndigheter for å fatte upopulære vedtak, for skulle man fulgt lovens bokstav så måtte en helt annen grensekontroll settes i gang. Artikkel 11: (Artikkel 11. 
1. Enhver som er anklaget for en straffbar handling har rett til å bli ansett som uskyldig til det er bevist ved offentlig domstolbehandling, hvor han har hatt alle de garantier som er nødvendig for hans forsvar, at han er skyldig etter loven.)
Proformaekteskap er en slik straffbar handling , men den kan ikke bevises før etter 3 år!   I så fall skal og saken tas helt til høyesterett! Her i Norge er det ingen forbud mot å gifte seg med en du ikke kjenner.  Papirer får du i løpet av 14 dager og så er byfogden klar til vielse!

Dagen etter valget sa Jens Stoltenberg at det vil ikke skinne av eldreomsorgen nå heller .   De fikk det de ville ha de som var fjollete nok til å stemme ham inn en gang til på marginer der han egentlig ikke skulle kommet i posisjon. Takket være en et vinglete Høyre, Venstre og KRF så står vi der vi er !

Så var det siste kista da , den fra i år.  Der man presterte å gå til arrestasjon av Marie Amelie utenfor Nansen skolen , der hun hadde holdt foredrag.  På linje med de groveste diktaturer gjennomførte de deretter en så fornedrende prosess at mulla Krekar neppe måtte gjennom det samme!

Da går jeg igjen tilbake til FN charteret artikkel 15 : (Artikkel 15. 
1. Enhver har rett til et statsborgerskap. 
2. Ingen skal vilkårlig berøves sitt statsborgerskap eller nektes retten til å forandre det.)

Hun var bare barn daq hun reiste ut sammen med sine forelre.  Med eller uten eget pass? Får hun pass i Russland? Vi, folket, kjenner henne best som “årets nordmann!” Ei jente som har gjort alt det vi håper at våre innvandrere skal gjøre , men som bre en brøkdel gjør. Etter 10 år i Norge er det fortsatt mange som ikke snakker Norsk . De skal ha tolket i alle møter med myndigheter. Er tolkene å stole på ? Eller lever de godt på kriminelle bestikkelser? ! Penger og makt har ingen fast adresse !

Ikke noe slikt kan hektes på henne.  Hun har møtt fantastisk mange som har beundret hennes pågangsmot og hjulpet henne fram.  Vi hører lite om barnevern eller kriminalitet utover å holde seg skjult for offentligheten (folket, eller almuen om man vil!) Staten har hatt full oversikt og …………

Ikke gjort noe som helst for å effektuere de vedtak som nå er mer enn 6 år gamle !

MUFfenerne fikk bli på grunn av at de klarte å hale ut tiden, noen av dem. Det tok 10 år.  Nå har Marie Amelie vært her like lenge!  Er det ikke da på tide med likebehandling?

Marie Amelie støttes av folket med over 60% ! Hvor mange av de 27% som sier nei, sier nei på grunn av at de jobber i og med slike saker ?  Det er jo helt åpenbart at FNs menneskerettigheter brytes i en rekke tilfelle i Norge og de det gjelder får absolutt ikke sine saker ivaretatt.

Sokolova måtte ut av Norge i 2 år, men vant til slutt fram i retten.  UNE skjønte at de hadde en dårlig sak !  Ifølge menneskerettighetene er det ikke nok å tro! Man skal føre 100% ugjendrivelige bevis !

Anita Wilhelmsen, en Indisk Kvinne vant også fram mot UNE, men måtte til høyesterett. En litt annen sak er dette og siden det er om proforma ekteskap, men det og skal bevises.

En rekke kvinner i andre saker jeg har vist til har hverken penger eller krefter til å kjøre sakene så langt.  Store deler av deres budsjetter går til å reise på besøk til sine ektemenn!

Å sende ut Marie Amelie på et hastevedtak er en fallitterklæring for Jens Stoltenberg og jeg er enig med det hun sier på P4 i kveld. Hun mener at det er en aktiv forskjellsbehandling fordi man skyver henne foran i køen !  Hvorfor kjører man ikke saken fram til høyesterett idag ?  Det er ganske lenge siden seneste saksbehandling har skjedd og dermed er dette et elendig spill , men for hvem ?  Hvis hun skal komme kjapt tilbake !  Hvorfor kaste henne ut i det hele tatt ? En annen sak er hvorfor skulle hun være nødt til å gifte seg ?  I Norge er samboere like lovlige som ektevidde?  Nå må vi holde tunga rett i munnen her, dette er ikke en kvinne man har møtt i utlandet, forelsket seg i og funnet ut at man vil vil gifte seg med.  I slike tilfelle er ekteskap og forpliktelser helt greit for å unngå at noen blir misbrukt!

I tilfelle ikke politikerne kan FN charteret så ligger hele her!

Marie Amelie kom rømte med sine foreldre foreldre da hun var 12 år!  Så er barn, barn inntil 18 år og det må få betydning, derfor ligger FN sin barnekonvensjon her !  Her er det statens eget organ , Barneombudet som har lagt det ut på nettet og da bør det ganske enkelt stemme!

Menneskerettigheter forplikter!  Ikke bare mottakerland med også de som ankommer det landet der de søker asyl.  Marie Amelie er det beste eksemplet man har sett til idag på hva man skal jobbe seg fram til !

Barnevernet, politiet, narkoomsetningen, kriminaliteten, skulking fra norskkurs og opplæring sammen med kravene om rettigheter tilsvarende landene de har flyktet fra !  Det er ikke akkurat det jeg vil kalle glitrende søknader om å få bli i Norge!

Det er bare en Marie Amelie jeg har hørt om opg alt hun har utrettet, men du verden så mye vi kan lese om de andre gruppene!

Hva med å sette hennes statue på pidestall på Carl Johans gate i Oslo og fortelle at dette er innvandrere vi liker ?

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10021044


Tips oss hvis dette innlegget er upassende