Det har forbigått oss i noe stillhet ser det ut til men også Italia har for lenge siden innført forbud mot heldekkende plagg.  Ifølge BBC ble dette vedtatt i 1975 i forbindelse med landets antiterrorlover, men er nå blitt innskjerpet i noen regioner. Kvinnen og hennes mann var på vei til postkontoret da en politimann ville løfte på sløret for å se hvem som var under.  Dette ble nektet av kvinnens mann og en kvinnelig betjent måtte tilkalles.  Dermed ble det bot på 500 Euro.  Ifølge aftenposten.

Ifølge BBC var kvinnen fra Tunisia og bare på besøk i Italia .  Det er altså blitt innskjerpinger av den gamle loven.  Det som anses viktig er å sikre seg at man kan identifisere mennesker uten problemer og borgermesteren i Novare sier følgende;

……..” “But unfortunately it is apparently not yet clear to everyone that clothes preventing the wearer’s identification can be tolerated at home but not in public places, in schools, on buses or in post offices,” he said, according to the Italian state news agency Ansa.”…….

Slik verden ser ut i dag og ikke minst slik den utvikler seg er det ganske vesentlig at man kan ha en viss oversikt.  Det er synd at vi går i den retningen, men hva som skal til for å unngå slike forholdsregler er det vanskelig å ha noen klar formening om.

Trusselen fra terrormiljøer over hele verden ser imidlertid ut til å være kommet for å bli og da kan forbud mot heldekkende ansikts plagg ha sin hensikt.

Det hevdes også at Europas muslimer diskrimineres mer enn tidligere.

Så kan man undre seg på om årsakene er så enkle som det uttrykkes eller om det nettopp har sammenheng med mye uro som har oppstått i det som er de fremtredende muslimske miljøene.  Det er nok helt korrekt at det er rundt moskeene, de muslimske organisasjoner og der talsmenn er framme i bildet at skepsisen og utfordringene starter.  Det må være mangel på ord at man kaller det diskriminering så ofte.

Integrering er ikke noe som skjer av seg selv.  Integrering er noe man bidrar til og da hjelper det veldig lite å tviholde på sine særegenheter i vestlige samfunn.  Det er ganske forunderlig at dette ikke tillegges mer vekt.  Det er ikke de vestlige samfunn som skal tilpasse seg eller integreres i de muslimske minoriteter, men det er den andre veien pendelen må svinge.

Det som vi da ser med annerledeshet og steile krav det virker konstant mot sin hensikt.  Om vi ser på muslimske stater kontra vestlige stater så er det lite forbud og påbud som muslimer må forholde seg til.  Om vi som vestens folk reiser på tur i en rekke muslimske stater må vi imidlertid være på “alerten” slik at vi unngår problemer på grunn av påbud og forbud. Det har jeg tatt opp i en artikkel for kort tid siden.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende