Her stiller alle som har hatt ansvar og myndighet de seneste tyve årene helt i samme klasse og ingen av dem kan “skylde på hverandre” !  Ganske enkelt for at alle har har gjort et like dårlig politisk håndverk og de som som nå sitter i klisteret ? Etioperne?

De har vært der i snart 10 år mer eller mindre !  

De kom som Etiopiske flyktninger for rundt 10 år siden en del av dem. Muligens de fleste og vi hører at de ikke vil flytte tilbake til diktaturet Etiopia. De har tatt mål av seg til å tvinge Norske myndigheter i kne ved at de ikke vil forlate domkirken i Oslo før de har fått oppholdstillatelse.   De sultestreiker og bringer også sine barn inn i konflikten  hvilket ikke er forenelig med Norske interesser i samband med trusler! Barn skal holdes utenfor konflikter i fredelige nasjoner og det burde Etiopere vise respekt for!  Vi har et barnevern som tar seg av barn som blir brakt inn som del i en konflikt!

Er det farlig å reise tilbake til Etiopia i dag?  Det blir det store og helt åpenbare spørsmålet?  Ifølge Dagsavisen er det farlig!  I det minste er det farlig om du er kritiker av regimet.

Ting har likevel endret seg siden våre flyktninger, kom til Norge for 10 år siden.  Ifølge wikipedia er neppe Etiopia idag det verste landet man kan havne i .  Rett nok sliter de med flyktninger fra andre afrikanske land, men er det vi som er for naive ? Eller er det ennå en ny politisk tabbe på gang ?

Nå er det lite historiske fakta her, når det gjelder dato  og tidspunkt, men 33.000 eritreiske flyktninger til Etiopia?  Det ser ut til å være dagens dato? Det er ellers en rekke nye flyktninger som flykter til Etiopia selv om mange er repatriert .

Hva er så problemet eller utfordringen?  Tidsrammen?  Språket ? Økonomien? Sikkerheten i Norge ? Systemet vårt når det gjelder fordeler? Eller er det en reell angst vi må ta hensyn til 10 år etter ankomst?

Jens og regjeringen sitter ennå engang med svarteper.  Den er opprettet av Bondevikregjeringen men blitt arvegods og lista er lagt!  Nå har Jens lovet likhet for loven og kan neppe gjøre mye annet enn å fullføre løpet!

Å være altfor selvsikker og gjennomføre prinsippavgjørelse for et enkelt menneske som vil føre til konsekvenser for flere tusen er aldri en god løsning! Å lytte til folket og vise litt ydmykhet er ikke så dumt!

Det lærer kanskje kanskje Jens Stoltenberg litt om i tiden som kommer! Vi som forsøkte å advare på forhånd, men som overhodet ikke ble hørt er spent på hvordan dette skal gå.  At det er mange skjebner blant disse menneskene er det ingen tvil.

Å gi etter for press denne gangen for nesten 100 personer legger lista på nytt og det gir i tillegg et signal om en usikker, engstelig og vaklende statsminister! Ikke at det er noe nytt, for det har vi visst lenge.  Det gir imidlertid signaler som vil føre til at ingen lenger vil ta norske politikere på alvor !  Det vil vise at i Norge kan man gjøre som man vil .

De som hevdet at Madina Salamova var å statuere et eksempel vil få rett og AP samt de rødgrønne vil vise at det ikke er mulig å stole på det de sier !

Vi har ei uke elle to til å se hva som skjer!

Tips oss hvis dette innlegget er upassende