Det er greit at forslagene han kommer med ikke har vært så veldig bra i det siste, men må han fremstilles med “snurpemunn” hele tiden?

Uansett om avisen liker ham eller ikke så er han jo en politiker som fremmer meninger!   I ytringsfrihetens høyborg Norge, må han få gjøre det uten konsekvent å bli fremstilt med den type bilder !?  Jeg registrer igjen at det er Håkon Haugli fra AP som skal være “talsmann” i APs kamp mot FRP og han får da åpenbart penere medfart ved finere “kontrafei” i alle de artiklene der han dukker opp med meninger.  Er det kanskje det eneste bildet VG har av ham?

Så til saken som Per Willy Amundsen fremmer!  Det er greit at vi må akseptere at slike forslag kommer, men selv Per Willy vet at dette ikke vil føre fram i folks bevissthet.

Noas sier ellevilt og diskriminerende.  At det er diskriminende er hevet over tvil siden også nordmenn kan ende opp i en slik eller ennå verre situasjon. Ikke minst idag som noen har barn i mange steder av landet der disse barna aldri treffes.  På et eller annet tidspunkt kan de treffes og søt musikk kan oppstå.  Da kan familienærheten bli langt større enn man tror….

Det betyr at vi skulle forlange DNA test av alle før man går til sengs sammen? For sikkerhets skyld å fastslå at det ikke er noe familiebånd der noe sted?  Jeg tror de færreste vil ha tida til å vente på det!

Noas har i denne sammenheng helt rett og den siste tidens fokus på papirløse og flyktninger endrer befolkningens syn på mennesker.  Jeg har en følelse av at også Per Willy trenger å lese FNs charter om igjen.  Det er lett å finne men jeg linker det inn her også så er det for hånden.

Det er to år til vi skal ha riksvalg!  Det er sikkert morsomt å kaste ut en haug med slike provoserende forslag.  Ulempen er at dersom dette er sjelen i FRP så feilberegner de folkets holdninger. Jeg tror mange har våknet og sett behovet for fair behandling, hurtig behandling og akseptert at vi alle er mennesker.   Vi tror kanskje at ungdommen som kommer til eller som fødes i Norge kan endre seg før det er gått en generasjon til ! Da må vi gjøre ting annerledes.

Det vi må jobbe mot er å fjerne alle de oppleste og vedtatte tabuer som følger med Islam om segregering av kvinner og menn, gutter og jenter osv.  Flere muslimske menn gifter seg med norske kvinner, men den andre veien er det langt mer sjelden.  Når det blir en ny norm og vanlig så løses dette med nære familieekteskap .

Den gamle sketsjen med Juster er morsom, men det kan ikke være noe mål for FRP å sammenlignes med den?

“- Svært mange av dem som søker om asyl i Norge, har ikke identitetspapirer. Det kan også være personer som søker asyl som er farlige, fortsetter Amundsen, som også hevder at asylsøkere er sterkt overrepresenterte på krim-statistikken.” (VG)

Like mange som kommer med falske papirer kan være farlige! De kan komme helt lovlig enten med fly, tog eller båt og kan være lærere i terror eller ha som mål å spane for oppdrag i Norge.  De har skaffet seg visum til Norge eller kommer med EU pass fra Schengen området. Det er ingen garantier som kan sikre oss mot det.

“I dag er det bare personer som er under etterforskning fra politiet, eller er idømt fengselstraff i minst to måneder, som ligger i DNA-registeret. Amundsen sier det er «selvsagt» at politiet kan bruke registeret med DNA fra asylsøkere til å oppklare kriminalitet.” (VG)

Det er ikke selvsagt at man skal kunne krysskople registre bare for en gruppe mennesker.  Artikkel 11 i FNs charter er ufravikelig!  Først begår du kriminalitet, deretter kan du havne i registeret.  Ellers måtte hele folket inn i et register og da er veien til en politistat rimelig kort!

AP og Haugli vil gjerne ha en politistat ser vi i dette oppslaget.  Det betyr at Haugli heller ikke lider av vesentlig  respekt for sine medmennesker. Det må finnes grenser for hva som skal tilrettelegges av kunnskap om oss.  Vi er jo kommet ganske langt allerede når staten ser ut til å ha bedre oversikt over min økonomi enn jeg har selv.

Når landsmøtet i FRP sa nei til DNA register er dette noe partiledelsen bør merke seg.  La slike tanker fare om dere ønsker å komme i posisjon til 2013. Det er ennå to år dit og spilles kortene bra og er forslagene som kommer nyttige, gjennomtenkte og gode så er det mulig å nå fram.

Den linja som velges i øyeblikket er ikke spesielt smart !

Velkommen etter Heikki Holmås og SV.  At du ikke fatter så mye er vel ikke noe nytt.  Det gjør heller ikke Amundsen selv siden forslaget er nedstemt.  Nå vet ikke jeg om det er du eller VG som trekker fram “brungrumset” men det kortet burde være oppbrukt.  Nå vet vi jo at SV ikke er tilhenger av en fri og åpen debatt, men det må gå an å styre seg litt likevel!  Det er fortsatt ytringsfrihet i landet til tross for snart 5 år med rødgrønt styre!

Tips oss hvis dette innlegget er upassende