Dette viser hvor mye galskap det er mulig å få til i Norge.

Når et barn som ble satt bort som fosterbarn plutselig arver sin biologiske mors gamle gjeld.   ikke minst på en måte som denne historien oppviser, ser det ut til at noen rett og slett driver med ågervirksomhet. Karina Andresen har vært i fosterbarn siden hun var tre år får vi vite og har sett sin biologiske mor under 10 ganger i den tiden .   Så faller moren bort og hun mottar et brev :

Forsto ikke hva hun signerte

Da 23-åringens biologiske mor døde, fikk hun et brev med spørsmål om hun ville ha privat eiendomsskifte.

De aller fleste som får et slikt brev og som ikke skjønner hva det dreier seg om kan fort bli lurt trill rundt.  I dette tilfellet høres det ut som det ikke var oppgitt noen spesifikke detaljer om hva et ja ville bety.

“– Kommunen og boligbyggerlaget i Alta er de som har gitt Karinas mamma og samboer dette lånet, som et startlån”, sier fosterfar.

På Østlandssendingen i kveld så vi at dette kom fra Alta kommune og som vanlig hadde vi en person, Bjørn Atle Hansen, som saksbehandler som ikke ville uttale seg i enkeltsaker.  Likevel hevder han at de skal hjelpe til med gjelda!?  Så blir det interessant å se hva som skjer.

Dette er imidlertid en sak av stor prinsipiell betydning!

Hva kommer det av at man i 2011 ikke har fått et krav til informasjon som skal følge med slike brev?  Et skriv som forteller at en underskrift på dette brevet  om privat skifte vil bety at man aksepterte en gjeld på et sted mellom 200 – 400.000 !?  Det er jo ikke gitt at noen skal kunne fatte at dette vil kunne bli et resultat!  Likevel er det gitt at kommunen er klar over det når de stiller spørsmål uten informasjoner til arvtaker.

At man føler seg noe “frekk, grådig og utilpass”,  når NRK eller andre medier kommer inn i bildet er slett ikke så merkelig!  Kommunen er den som blir sittende igjen med svarteper og tapet, og de ser helst at de kan dytte det over på noen andre.

Dermed bør det i saker som dette pålegges en plikt til at det skal følge en oversikt som viser betydnigen av en underskrift.  Det vil si hva betyr alternativene ved privat og offentlig skifte!

De fleste vil oppfatte privat skifte som et spørsmål om å overta private eiendeler og eventuelle verdier.  Da er det lett å gjøre akkurat som Karina Andresen og skrive under og sende i retur!

De færreste vil være klar over at dette er en smart metode for å sikre seg at andre gjør opp for familie som ikke klarte å gjøre det mens de var i live.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende