Jeg sitter med en bestemt følelse av at man her snakker noe forbi hverandre og det til med kanskje med vilje. Høyre later som det dreier seg om for eller imot muslimer, mens FRP stiller spørsmål om hvorfor er det så mange som ikke vil integreres?

Hvis de skal fortsette den debatten framt til valget så ødelegger de mulighetene for et flertall. Å tro at det vil være et varig tap for AP når det gjelder stemmer?  Det kan man håpe på, men å tro det er naivt.  Folket glemmer  og biter ikke hånda som gir dem mat!

Dersom Høyre igjen antar at det skal være mulig å stille en regjering på beina sammen med et svakt Venstre og et  KRF kuppet av muslimer?  Da er i de på en bærtur de ikke kommer seg hjem fra!     Det finnes bare et alternativ til dagens samlingsregjering.

Den går mellom FRP og Høyre. Drar man inn sinkene fra KRF og Venstre så blir det like håpløst som den siste Bondevik regjeringen og den varte som vi vet ikke utover perioden.  Da Høyre forsøkte å ri fire hester i fjor til valget, sin egen, Krf og V. Inntil de skjønte at det bar feil avsted og inkluderte FRP!  Da var det for seint!  Toget var gått. Vinglingen til Høyre var ferdig og det ble en knapt rødgrønt flertall som vi må slite med i ennå 3 år.

Den “famøse kronikken” til Tybring Gjedde er det ennå ingen som har svart på.  Det er ikke så merkelig for de svarene ville bli særdeles avslørende.  I stedet har man valgt den vanlige løsningen.  Overse alle spørsmål og skylde på grums og rasisme.  Det kjøper store deler av “menigheten” og ikke minst alle innvandrere, eller de fleste …. Også Liberaleren mener noe i samme retning, men de “ser ikke” at gruppa muslimer er rimelig homogen uansett hvilket nasjonalitet de kommer fra!?  Å nekte for det er intet mindre enn latterlig! Spørsmålet er  hvilke andre innvandrergrupper har spesifikke krav om tilpasning av egen ideologi foran Norsk regel og lovverk!?    Muslimer er  den eneste innvandrergruppa som har fått stort gjennomslag hvilket også gjenspeiler seg i AP og SV som partier.   De muslimske representantene er “sitt folks” representanter, og det er greit nok.  De er stort sett ute med støtte til muslimske krav, men da må og andre tillates å stille kritiske spørsmål uten å bli sett på som rasister.

Derfor kom endelig Siv Jensen på banen  og fant det passende å stille spørsmål hun også! Hun stilte følgende opp som er fint gjengitt i Klassekampen:

“- Jeg leser den kronikken som et forsøk på å ta en debatt om de norske verdiene i framtida. Jeg er faktisk stolt jeg, over å bo i et land med ytringsfrihet og frihet for enkeltindividene. Disse verdiene er ikke selvsagte, men er under press utenfra. Dette er en kamp hele den vestlige verden er nødt til å ta dersom ikke disse verdiene skal forsvinne, sier hun.”

De stadige og gjentatt forsøk på å endre spilleregler og retningslinjer i vårt samfunn er et bevis på at vi må være våkne om vi skal få beholde vår frihet. Det er et punkt ikke sosialister bryr seg å mye om.  Staten eller myndighetene skal bestemme, det kan like gjerne ende opp med presteskapet om 50 år!

Etter å ha sett hvordan muslimer behandler hvite når har muligheter til å tråkke på dem så har jeg innsett at de er like flinke rasister som hvilken som helst nazist!  Samtidig er de like ideologisk forkvaklet som det Tyske SS og nyter å pine og plage sin ofre før de dreper dem!  Ingen annen sivilisert befolkning bedriver den slags, mens det i Islamske nasjoner er helt normalt! Det ligger så mange brutale videoer her på denne siden at jeg ikke engang vil legge dem ut. Jeg har sett på et par der man skjærer halsen over på  folk mens de ennå lever!  Det er til og med barn som skjærer mens det ropes “allu Akbar” som et kor i bakgrunnen mens blodet flyter…… Det går ikke an å legge det ut! Det er for grovt !  At det går an å oppføre seg slik er intet mindre enn utrolig!

En del slike hendelser har noen med som ballast når de kommer til Norge!? Det er likevel de færreste, men det at man ikke sørger for opphør av slike hendelser viser en mentalitet der tortur og drap av “andre” er helt greit !

Når vi snakker integrering så fikk jeg denne historien for noen dager siden. Historien om Elias. Jeg hadde ikke sett den før, men det viser at Muslimer er like gode rasister som hvilket som helst annet menneske på denne jorden.  Ikke minst også her i Norge!  Å forsette å late som om alle muslimer er “engler” det faller etterhvert mer og mer på sin egen urimelighet.  Å nekte å ta et oppgjør med “ukulturen” vitner om  unnlatenhet langt utenfor normal anstendighet.  Å late som om det bare er oss  innfødte som er vanskelige?  Det er ikke akseptabelt. Det er da jeg og begynner å undre meg på om dette opplegget fra Danmark likevel kan være en god ide.  Begynner man med barna er det en mulighet for fremtiden.

Når vi så er kommet til de faktiske forhold!?

Det er da vi kommer til de spørsmålene FRP stiller!  Spørsmålene fra FRP er ikke rasistiske, det bare passer motstanderne å fremstille det slik. Ganske enkelt fordi det for de fleste partier dreier seg om stemmer, mens FRP fortsatt ser på vår arv og vår kultur og ikke minst vår fremtid.   Så stiller de spørsmålet om vi skal forlate alt dette og i så fall for å skape hva?

Der ser det ut til at også Høyre vil ha en fler kultur, men da kan de i det minste definere hva de vil ha.  I Dagsnytt 18 turte ikke engang Høie å forsøke seg på en slik definisjon. De må likevel bare venne seg tanken .  det blir ingen regjering uten FRP.

I valgkampen i Sverige går akkurat den samme debatten.  Ikke at SD og FRP har så mye til felles , men det er et begynnende folkeopprør som kommer av at politikerne ikke gjør jobben sin!  Nemlig å sikre nasjonens egen kultur.  Så gjøres det et nummer av at en tidligere “FRP-topp” (det skal ikke mye til for å omtales som det) , melder seg inn i SD for å hjelpe Svenskene under valget.

Er man i tillegg  Høyre-radikal om man er i mot Ideologisk Islam?   Eller drives debatten på venstresidens premisser både i Norge og i Sverige på en slik måte at man tilslører sannheten?  Men andre ord at man bruker en form for “rasisme” eller stigmatisering av motstandere for å eliminere dem?  At man samtidig selger ut nasjonens egen kultur ved å tillate at deler av likestilling og frihet rives ned og blir til ufrihet, manns dominans og kvinnediskriminering?

Det er nettopp dette FRP ikke synes er veien å gå og der er jeg helt enig med dem.  Innvandring til Norge vil vi ha, men det skal være innvandrere som er innstilt på å integrere seg!  Ikke ved å kreve særregler for seg selv som går fullstendig på tvers av våre opparbeidede rettigheter.

Vi står ikke foran valget ennå , men dette mente Siv Jensen sist. Høyre vakler fortsatt videre i en arrogant  tro på at tallene vil holde seg…..  Det tror ikke jeg er spesielt smart.

Det er imidlertid meget bekymringsfullt at de ikke kan svare på noe så enkelt som hva de mener med sin definisjon av “fler kultur”!  det kan komme til å såre noen i partiet eller vise at FRP faktisk står alene om å forsvare det vi har sloss fram i kamp for demokratiet siden vi ble kongeriket Norge i 1905.  Da bør valgets kvaler være over for de fleste.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende