Uansett hva våre politikere finner på i å dele oss inn i ruter, rektangler, ovaler eller byggeklosser så vil vi alltid være mennesker. Det er nettopp det FN sitt charter fra 1948 så fornuftig tok hensyn til.  Så har verden endret seg på nytt siden den tiden og det har ført til flyktningestrømmer som man bare kunne drømme om etter at 2.dre verdenskrig var over.

Selv om verden ha endret seg har ikke menneskene det.

De er hverken firkanter eller ovaler nå heller!  De er fortsatt bare mennesker  med sine sterke og svake sider!  Noen har sterkt individuelt og reellt behov for å flykte, mens andre mener seg å ha de samme rettigheter uten det overhodet er tilstede! 

Venstresiden i Norge har aldri tatt slike smålige hensyn.  Slik som borgerkriger om mineraler, olje, makt og posisjoner.  Politikerne har fra tid til annen laget sine avskyresolusjoner og sendt dem ut!  Øyeblikket etter er saken ute av syne og ute av sinn inntil strømmen av asylanter plutselig sto i døren.

Når så flyktningestrømmen begynte var man handlingslammet og bedre ble det ikke med skiftende regjeringer.  Politikerne klarte ikke å få til noe siden det var et resultat av groteske handlinger fra maktmennesker utenfor Norsk kontroll.

I grumset av dette vokste det også fram sterke kriminelle miljøer ofte på begge sider i konflikten og de solgte sine tjenester til høyeste tilbyder.  I tillegg har man det som alltid vokser i trange tider.  Smugling av våpen og andre typer kontrabande!  Dette har man vist verden i glitrende filmer både om våpensmugling og bloddiamanter!

Derfra ble det som resultat at også helt andre befolknings grupper enn de man trodde, viste seg å kunne bli like mye flyktninger som de som står fattigst og mest ribbet tilbake i kjølvannet av krigshandlinger.

Så kommer det en interessant betraktning i slike saker, sett med brillene festet mot Maria Amelie. . TV2 har klargjort det i detalj i dette innlegget. Det viser seg at i 94% av sakene er det nemndleder alene som avgjør en sak! Bare 6% får saken avgjort i nemnd og Terje Skjeggestad er frekk nok til å hevde at det er nok!  De sakene, 6% danner grunnlaget og retningslinjene for andre saker som ligner . …. Saker som likner …. !?

Dette er et helt 100% klart brudd på menneskerettighetenes artikkel 11!

Artikkel 11. 
1. Enhver som er anklaget for en straffbar handling har rett til å bli ansett som uskyldig til det er bevist ved offentlig domstolbehandling, hvor han har hatt alle de garantier som er nødvendig for hans forsvar, at han er skyldig etter loven.

Det gjelder enten det er han eller hun selvfølgelig!  I tillegg er det omtalt rettigheter under artiklene 6 – 7 – 8 og 9!  Det er snakk om individuelle rettigheter for det enkelte mennesket!  Dermed kan man ikke dømme etter rammer og retningslinjer!  Hver sak MÅ behandles for seg!

Dette blir ikke rett uten at artikkel 11 er fullt ut innfridd og det betyr behandling om nødvendig helt opp til høyesterett og dermed også fri rettsførsel i den sammenheng. Personen skal ha “alle de garantier som er nødvendig for hans forsvar …” ! Det er det i så fall ganske mange som ikke har fått og det ser folket ganske mye klarere enn en som sitter og styrer et system med en klokketro på systemets ufeilbarlighet!

Det man har glemt, er å følge med i timen og innse at verden faktisk har endret seg.  Det som var funksjonelt med noen få hundre asylsøkere ! Det er ikke funksjonelt når det dreier seg om titusenvis av søkere i året.

Da er rettsikkerheten et absolutt krav som ikke lenger garanteres ved denne type summarisk “rettergang”, som Skjeggestad synes å være fornøyd med!

Det er ikke akseptabelt!

Jusprofessor Kristian Anden mener UNE har blitt altfor strenge i sin praksis, i frykt for at for mange skal få opphold i Norge.

Jusprofessor Kristian Anden mener UNE har blitt altfor strenge i sin praksis, i frykt for at for mange skal få opphold i Norge. Foto: TV 2

“– Det å ta individuelle hensyn i den enkelte sak, det gjøres i veldig liten utstrekning og i mye mindre utstrekning enn det lovgivningen åpner for, sier han til TV 2 Nyhetene.”

Det er heller ikke akseptabelt at Jens Stoltenberg ikke setter seg inn i sakens faktiske realiteter, men godkjenner denne typen summarisk behandling av enkeltmennesker.  Jeg sidestiller det med mobbing!  Der har Stoltenberg nettopp underskrevet et manifest og skryter daglig av den handlingen!  Det er ikke mye å skryte av når hans konsekvensanalyser er så svake!

Verre er det også at det ser ut som ikke en eneste av Stortingets 169 representanter er kjent med FNs charter for menneskerettigheter!?  Det synes jeg må være det minste kravet vi som velgere kan stille til dem!

Deretter må de innrette sine lover og rundskriv slik at de holder seg innenfor rammene av chartrene.  Man kan ikke velge noe (som passer) og skyve bort annet (som ikke passer)!  Man må akseptere alle og forholde seg til dem etterhvert som de dukker opp som utfordringer i forhold til vårt lovverk!

Da kan vi ikke ha et UDI eller UNE som fungerer som i dag!  De er rett og slett et pust fra en gammel fortid der rettsikkerhet var en illusjon!

Det er Stortinget som kan endre disse sakene, også de som står for tur for det ligger ennå mange til behandling.  Da er det heller ikke akseptabelt at FRP som ligger mitt hjerte ganske nært ikke har peiling på hva rettigheter dreier seg om !  De andre partiene hadde jeg ikke store forhåpninger til så her må det radikale endringer til og det bør skje fort.

Saken Laila Navrud er et annet lysende eksempel! Artikkel 16 og 23.

Sakene jeg har nevnt om utenlandske ektemenn fra flere kanter av verder er andre lysende eksempler! Der er  det igjen Artikkel 16 og 11 som teller!

Maria Amelie saken er den som er omtalt her. Itillegg til menneskerettigheter så kom hun som barn og da er det og Barnekonvensjonen som gjelder!

Emanuel som var “ureturnerbar” er det groveste overtrampet jeg har sett så langt fra Norske myndigheter og UDI, UNE! Her går det nesten på hele konvensjonen, så grove er alle de overtrampene som er gjort mot ham som menneske!  Nær sagt alt er gjort på feil måte sett med åpne øyne på hans intellektuelle status og barndom !

Vi er i begynnelsen av Nansenåret og disse fire sakene bør være løst innen utgangen av februar.  Alle øvrige saker må behandles i tråd med Nansens ånd om humanitær behandling og i tråd med FN sine chartre og vårt lovverk må snarest mulig endres , helst øyeblikkelig!

Denne saken kommer for alltid til å stå som en skamplett på Norges historie !

Tips oss hvis dette innlegget er upassende