En interessant overskrift med tanke på at da har noen allerede sittet snart 10 år i fengsel for 3 drap der drapsmannen ennå ikke er tatt og der mediene den siste tiden har kommet med flere avsløringer.

Jeg har ennå ikke forstått hvorfor noen , det vil si Per og Veronika kunne dømmes til lovens strengeste straff , som nesten aldri brukes uansett hvor grovt drapet er .  Så viser det seg at en rekke forhold som også kom frem på et tidligere tidspunkt ikke er blitt hverken etterforsket eller engang fremlagt under rettsaken .

Til tross for det så sitter påtalmyndighet og justisdepartement på sin brede bak tydligvis uten å gjøre særlig innsats for at en eventuell annen sannhet skal komme fram .  Gjør den det ………?

Ja da har jo Påtalemyndigheter tatt feil , Politiet har gjort et slett arbeide og et justismord er begått.  Utfordringen er at dette ikke er første gangen .  Fritz Moen ble naglet og satt 18 år for noe han ikke hadde gjort ……  Det finnes helt garantert mørketall men med kriminelle som kanskje anser seg heldige for ikke å ha blitt tatt for andre saker de også har gjort .  Det er litt skremmende når vi hele tiden hører om hvilket suverene rettssamfunn vi har.

Å høre konkurrerende etterforskere som kritiserer andre , er vel noe vi kommer til å oppleve flere ganger siden det helt sikkert vil skje flere slike usikre saker i årene som kommer.  Samtidig blir det ganske spennende når man går til anmeldelse av eterforskere på grunn av det man anser som injurierende påstander.  Dette er viktig ikke mist siden en del “bevis” ofte er borte fra politiets arkiver ….

Saken har eller versert i medeien flere ganger .  Omtalt her ,  Da kan det bli intereassant .

Tips oss hvis dette innlegget er upassende