Hvorfor får han kritikk for gamle uttalelser? Hvorfor påstås det at ytringsfriheten ikke her hugget i sten.

Hvem er Nazneen Kahn Østrem som mener at hun er den rette til å definere hva som er ytringsfrihet?

Så sa han for 10 år siden muhammedaner i stedet for Muslim.  Da glemmer Nazneen Kahn Østrem i sin kritikk at muslimer lever på 700 tallet etter en bok der ikke et punktum skal kunne endres.    

Det jeg ser er nettopp en venstreradikaler som igjen skal kneble en av Norsk Presses mest betydelige menn.

Når skal vi slippe slike påstander som Kahn Østrem fremmer?  Lytt godt til Kokkvold og hør hva han sier. Jeg er langt mer opptatt av at ytringsfrihet mot grupper skal være noe nær ubegrenset.  Der må motstandere møte opp med motargumenter og ikke blokkering av meninger.

Det er det enkelte mennesket som er ukrenkelig sier Kokkvold.  Ikke gruppa som gruppe! Det er helt rett men det er en virkelighet som ideologene ikke ser ut til å ville akseptere for det passer ikke i deres noe vaklende verdensbilde!

Så er det igjen karikaturene som muslimer ikke aksepterer!?  So What?  Det er Norge vi befinner oss i.  Her er karikaturer en del av samtlige avisers hverdag. Det må ikke bli slik at det bare er venstreradikale og muslimer som skal kunne si hva de mener og alle andre skal holde kjeft!

Hvor var Kahn Østrem da Siv Jensen ble beskyldt for å være nazist da hun pekte på volden i i Malmø, i Rosengård.  Det er bråk der ennå og fortsatt må brannfolk ha politistøtte for reise inn.  Kokkvold var den eneste som var anstendig nok til å stille opp med forsvar.

Dette var dagen i Dagsnytt 18 for å slå til mot ytringsfrihetens forkjempere og det er ikke småtteri av guruer med høyt selvbilde som er invitert. Åpenbart har man invitert en fra FRP og , men de unnlot å komme.  En grei løsning når de har fire mot seg i studio!  Hvem gidder stille opp for en inkvisisjon med venstreradikale og NRKs egne “orakler”, ja også en Høyremann da som heller ikke er fornøyd.

Deretter kommer Magnus Marsdal som er fra ytterste røde felt i politikken og fremmer sine synspunkter.  Alt går på ytringsfrihetens terskel og for å bevise sine påstander viser han til Østerrike.  Nå kan han være akkurat hvor han vil , men jeg bor i Norge !

Det fiffige er at kritikk i denne retning stort sett bare gjelder når man kritiserer vår innvandringspolitikk konkret og muslimer generelt.  Da er det ikke noen stor hemmelighet at muslimer er nær 100 % av ikke vestlige innvandrere.  De øvrige er det jo ingen vansker med.  De lager hverken bråk eller klager, men de har den evnen som muslimer mangler!  De integreres i samfunnet!

Det skal man holde kjeft med, for Høyre er på linje med AP i den sammenhengen og her er det viktig å sette merkelapper på FRP og tilhengere.

Må det bare føre til at folket våkner og viser at det faktisk går ei grense for det vi som folk er villig til å akseptere uten at vi sier fra.  Høyre må være med i en regjering, men de står ikke for store og sentrale endringer i Norsk politikk!  De har alltid vært og vil fortsatt alltid være en bremsekloss.

Derfor vil det være FRP som kan få til de store endringene.  De trenger bare noen litt bedre politikere i tillegg til de gode som allerede er der….

Tips oss hvis dette innlegget er upassende