Jeg vet ikke helt om jeg skal le eller gråte ?  Hvorfor tvangsflytte noen som har boligen og familien sin et annet sted i det som til nå har vært det åpne Skandinavia?  Dette må da være yrkesforbud og begravelsen til det som har vært den Skandinaviske modellen.

Skjønt motivene er åpenbare!  Skatteinntekter til Norge og ikke til Sverige der folket bor !  Det kamuflerer man uten vansker som et identitetsproblem……

Jeg undrer med litt over hvem som finner på alle disse idiotiske sakene.  Har man egne tankesmier i Arbeiderpartiet for å finne på alle mulige regelverk? Eller er det Finansdepartementet som ser at “pængan strømme ut tor lændet og over grænsa dom”! ” Det er vi nødt tel å stoppe”!

Som en av de unge jentene sier: Jeg har jo fri tannlege i Sverige inntil 21 år og dersom jeg vil søke studielån vil jeg kanskje måtte stille bakerst i køen igjen etter noen ekstra måneders jobbing i Norge.

Helt åpenbart at svenske ungdommer er mer innstilt på å jobbe enn norsk ungdom.  Ikke minst i yrker som omfatter service og som ses på som lav status.  Den eneste fordelen jeg kan se er at norske ungdommer ville bli tvunget til å ta de jobbene som svenskene i så fall forlater, ellers så vil man ta sine 5,9 måneder og flytte tilbake og nye svensker ankommer !

Hva så med alle som reiser og handler i Sverige ?  Om de reiser to ganger i uka bør vi kanskje forlange at de flytter ?

Dette er et særdeles dårlig og lite gjennomtenkt forslag og føyer seg inn i rekken av tilsvarende dårlige forslag fra norske politikere og administrasjon.

Det vi ser er at SP sin innflytelse på politikken må være større enn vi har trodd.  Svært mye går i retning av det “anderledeslandet” som SP gikk i bresjen for under den forrige rødgrønne regjeringen! der nisselua skygget for det aller meste av vanlig gangsyn!

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10029510

Tips oss hvis dette innlegget er upassende