Det er ganske slitsomt å høre på politikere som forsøker å skape sine egne sannheter ved enhver anledning.

Michael Tetzchner sier at det var FRP og Venstre som “kriget” og som sørget for at det ikke ble noe av et borgerlig flertall i 2009 …….   Det er bare at hukommelsen ikke holder mål for mange og absolutt ikke for Tetzchner denne gangen, men det er ikke noe nytt.

Vi som fulgte med i valgkampen i 2009 fikk det etterhvert klart  for oss.  Erna og Høyre som vinglet seg fram fra en elendig måling i starten av valgkampen. Til de nesten, legg merke til  NESTEN kom seg opp mot FRP sine stabile tall.

Fra å være kjørt ned i grøfta i av mediene, fikk de god hjelp til å bygge seg opp igjen den siste tiden.  Da ble det viktig å ødelegge muligheter for en borgerlig seier.  Det var punkt 1, men så dårlig ut lenge………

Helt til dette bildet dukket opp i VG rett før innspurten. Erna flankert av Sponheim og Høybråten.  Sentrumshåpet var igjen tent som et alternativ. Ikke minst for venstre som ikke ville ta i FRP med Ildtang og heller ikke for KRF…..

Da sprakk det for Siv Jensen og hun sa fra i klartekst til Erna!

Så raknet det for KRF og Venstre og da stoppet fremgangen til Høyre. Skuffelsen til Sponheim kan Tetzchner friske opp igjen i denne artikkelen. Her kom nådestøtet for en mulig borgerlig regjering.

Den typen vingling ville ikke velgerne ha og derfor kom vi dit vi er.  En rødgrønn regjering som oppviser en vanvittig arroganse på alle felt.  En regjering der sannhetsgehalten hos politikerne har sunket jevnt, men fort det siste året og nå er på et lavmål .  Fortsatt står vi uten muligheter for nyvalg om vi som befolkning skulle ønsket oss det.

Nok en gang er Høyre bygget opp via media til de helt store høyder.  Det som er spennende å se er at uansett hvilken vinkler som mediene legger på tilbakegangen til FRP , så kommer den heldigvis ikke!  De står der stabilt , temmelig stabilt, mens Høyre fortsatt vakler litt opp og litt ned.  Sentrum ser ut til å smuldre helt bort og snart går kanskje SP samme veien!

Derfor har Carl I Hagen igjen helt rett når han 12 minutter ut i sekvensen etterlyser hyggeligere omtale og  et 10 punkts program fram mot 2013. Michael Tetzchner graver seg ned i “skyttergrava” ennå en gang og gir altså feilaktig FRP skylda for sitt eget partis fadese.

Å ri fire hester samtidig klarer ikke Erna Solberg uansett hvor mye vilje hun legger for dagen.  Hun klarer kanskje å ri Høyres egen hest, men å forsøke å skreve over Venstre,  KRF og FRP samtidig!?  Det burde både hun og de øvrige i Høyre forstått ikke ville fungere til en seier i valget.   De klarte ikke skjære  gjennom arrogansen i 2009, men jeg håper at ting endrer seg!  Hvis ikke så får vi en repetisjon.  En repetisjon som vil være svært dum!

Ingen behøver å undre seg på om dette var dumt!

Ikke bare for Sponheim , men for hele resten av folket viste det en arroganse som ikke kan føre fram i et samarbeide.

Tetzchner bør flagge en helt annen holdning før kommunevalget kommer til neste år.  Det vil være avgjørende for resultatet de skal oppnå etter at de kanskje kommer til på løvebakken i 2013.    Om det blir flertall med FRP/Høyre i de fleste kommuner så vil de ligge langt bedre an til å knuse de rødgrønne i Stortingsvalget.

På den andre siden!  Veien til et nytt tap er kort.  Det burde Høyre ha lært nå dersom de ikke er altfor tungnemme.


Tips oss hvis dette innlegget er upassende