Nok en aksjon har blitt gjennomført mot sjørøvere fra Somalia og det er nå blitt tatt 28 personer.  Totalt ble 52 personer tatt hånd om , og man antar at 24 er Thailandske fiskere.   Litt trist å se at man ikke jobber mer i denne retningen fra hele verdens side nå som det likevel ikke ser ut til å bli stening av Suezkanalen.  Det kunne fort blitt lang omvei, men piratfritt for skipsfarten .

“”Naval ship INS Tir and Coast Guard ship ICGS Samar intercepted the pirates’ mother ship Prantalay-11 within Indian waters after a gun-battle and forced the brigands to surrender. A total of 52 men have been apprehended of which 28 are suspected to be Somali pirates,” Navy spokesperson Captain M Nambiar said.”

Ifølge Daily News & Analysis var dette den andre vellykkede operasjonen på 10 dager .

Det er bare kort tid siden vi så at Sør Korea tok tilbake et skip som var kapret og nå er det 5 pirater som vil bli stilt for retten for Piratvirksomhet og forsøk på drap. Det er nesten så man lurer på om de har brakt opp og sluppet fri på et tidigere tidspunkt, for de er uskyldige som “sove dukker”!  Det er deres drepte kolleger som var ansvarlig !  En ting er sikker at de lærer fort!  Det å “ikke være skyldig”!  Man kan jo ellers undre seg over hva de gjorde ombord i skipet?

India has been deploying its frigates and destroyers in the Gulf of Aden as part of anti-piracy efforts since November 2008. ” Det blir litt mer hold i dette der India har hatt destroyere og fregatter i Adenbukta siden 2008!

Fortsatt synes det å være ganske tafatt at ikke Norge stiller opp med flere enheter for å bistå den internasjonale skipstrafikken i området. Når vi ser at moderskipene begynner å dukke opp som som trålere så har de store muligheter til virkelig å bli havgående.  Selv om vi hyrer inn sjøfolk fra en rekke andre nasjoner enn Norge og selv om en skip er registrert andre steder enn i NIS , så er dette med fri ferdsel på havet en særdeles viktig del av transporten i verden.

Det er noe alle frie nasjoner har sin del av ansvaret for.  Å la det slippe fritt for lenge er så absolutt ingen tjent med.

Når vi til nå i tillegg har sett at dette kan bli big business for kyniske forretningsfolk og forsikringsselskaper så synes det å bli i overkant grovt.  I saker som dette er det mennesker som har et farefullt arbeide som det er og de trenger absolutt ikke bli satt foran munningen på et skarpladd åpen i tillegg.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende