De siste ukers hendelser med Maria Amelie saken i fokus har fått meg til å tenke igjennom hvordan vårt retts og straffesystem fungerer.  Det er ikke nye tanker, men jeg jeg fant ut å prøve å sette det på papiret og da ble det som følgende:

politisk tegning 3Som dere vil se har jeg delt den inn 7  små “streker”    

Gjennom flere år har de “lovlige” rammebetingelsene for folket blitt snevret inn på de aller fleste områder. Flest nye lover og retningslinjer er laget for folket under styre av AP.  Der har man benyttet en fantasi som er nærmest utrolig for å kunne straffe, bøtelegge eller fengsle vanlige mennesker.  På motsatt side har man funnet alle mulige prkatiske løsninger for å redusere straffer for alvorlig kriminalitet.

I praksis skulle det vært vide rammer , men ser vi på folket som helhet (1) så er det ikke rare bevegelsesfriheten vi har lenger og verre skal det bli. Innen den ramma er det ikke mer enn så vidt plass for de 4,85 millioner som bor her i Norge.   Siden ikke politikerne har klart å bygge skikkelig veier i Norge i løpet av de seneste 50 år så skal bilistene straffes ekstra fremover ved at man skal begynne med gjennomsnitts måling av fart på flere og flere veier.  Det vil ikke redusere ulykkene, men øke hærverket på automatene. Gi mere penger io statskassa og skape flere “kriminelle” !

Når det gjelder ulovlige innvandrere har rammene alltid vårt små skisse (2) , men nå blir de ennå mindre etter at myndighetene er “blitt lurt trill rundt” av en jente som kom hit som barn.  Derfor strammes dette inn uten at man ser ut til å sette inn større ressurser eller bruke kortere tid til saksbehandling.

Politiske tabber, løgner og juks har de gitt store rammer (3). Tatt i betraktning av at det bare er 169 representanter som sitter der inne som folkevalgte, så har de i det minste fått usedvanlig stor plass.

I de aller fleste saker er det Norges lover (Vår legitime bibel) som gjelder, bortsett fra der hvor man har laget egne regler som gjelder UDI og UNE som forskrifter og utvidelser til lovverket. Skisse (4.)  Hadde man klart å lage et rent og enkelt lovverk som ga forbud uten “dersomatte eller hvisomatte” som det heter på folkemunne så ville det vert enkelt.  Da ville vi hatt Tingrett – Lagrett – Høyesterett!   UDI eller UNE ville ikke vært med i en oppstilling som dette.  De ville vært en del av UD og eller Justis og  underlagt UD eller Justis som hjelpeorgan for fremlegging av saker!  I Noen tilfelle med avgjørende myndighet, men i usikre saker for behandling gjennom våre tre 3 rettsinnstanser automatisk. Tidkrevende og kostbart, men rettferdig!

Lovverket vårt sier en del om hva som er forbudt og jeg har forenklet det ganske kraftig.  Drap eller drapsforsøk, kidnapping, kriminell gjengaktivitet etc. har jeg utelatt for det kommer vi tlbake til siden det dreier seg om en bitteliten del av folket.

Mange innvandrere forresten , med den bakgrunnen kommer jeg og tilbake til .  De øvrige  skisse (5) er skrevet ned her og det er dette som rammer folket oftest , mest som offer, men det er ikke så farlig siden det er mest synd på de kriminelle. Forbudet rammer oftest under punktene 5. fart og 7. bilulykker, og det kan sannelig bli alvorlig nok for et vanlig menneske.  Uaktsomt bil drap er blitt en normal tiltale!

Resultatet ser vi på skisse (6) der forhold under 1-2-3-4-5 og 7 oftest ender med fengsel.  Enten som direkte fengsel eller det som kalles “gjeldsfengsel”!  Det vil si under administrasjon av Statens Innkrevingssentral og havner man der kan man trygt kalles å ha “havnet i klistret”.  Alternativet vakler mellom ubetinget og betinget fengsel .

Resultatet for noen , som Maria Amelie er å bli sendt ut med fly.  Da spiller det ingen rolle om hun selv har “brutt seg inn” i Norge eller om det var hennes foreldre som brakte henne inn.  Det vil selvfølge gjelde alle andre barn som er kommet på samme måte. Norge har ratifisert FN-konvensjonene men ikke implementert dem i lovverket.  Dermed kan vi velge om vi skal følge dem eller ikke , gjerne etter metoden ; elle, melle, deg fortelle …….. For fengslede kinesere gjelder de men for barn og folk som velger arbeide fritt gjelder de ikke!

Skisse (7) er det meste inhterssante for her finner vi alle løgnerne, løftebrudddene, smykkene, gavene og dobbelbetalingene osv. som politikere har tatt i mot. Der en privatperson alltid straffeforfølges brukes terningen for offentlige tjenestemenn og kvinner fra Løvebakken! De terningnene, det ligger 6 av dem i bøttene, de har 6 sider med frrikjent på !

For annen tung kriminalitet som voldtekt, drap, mishandling, grov narkosmugling, bandekriminalitet skyting på åpen gate, eller terrorisme og krigsforbrytelser brukes strikkene.  I den bøtta jeg fant var det 1000 størrelser og 500 lengder.  Det er bare for å sikre at man finner noe som kan brukes  I de groveste tilfelle er bøttene opptil 5 x så store både i antall og lengder av strikken.  Terningene for stortinget er de samme uansett!  Der skal det det være likhet for loven!

Mens noen land forsøker å forenkle lovverket sitt og avkriminalisere en rekke felter for privatfolk så går vi motsatt vei.  Der de samme land nå begynner å rettsforfølge sine politikere som konstant beveger seg på kanten av all fornuft strammes det inn, mens man her hjemme  applauderer de hverandre på Stortinget.

Det som er virkelig er kjedelig er at vi som velgere ikke engng kan få gjort noe!  Politikerne har fikset det slik at de velger sine egne til Stortinget.  De som er størst i “kjeften”, har minst omløp i hodet men som følger partipisken uten å spørre!  Vi kan ikke fjerne en eneste en uten selv å gå veien om partiapparatet og der slipper vi ikke igjennom om vi kan skade den sittende (som de tror om seg selv) “eliten”!

I enhver rettstat burde det vært mulig å få til omvalg eller folkeavstemning om saker som er for viktig til at en håndfull politikere skal få avgjøre dem alene.  Det dukker alltid opp saker av slik karakter og ikke minst ved innføring av nye lover som går på tvers av all fornuft.  Hvem har ikke fått med seg en ulykke der en privatperson er ansvarlig for et dødsfall.  Der har det alltid vært utvist uaktsomhet.  Der et offentlig apparat eller transportmiddel til lands, vanns eller i luften med er innblandet!  Der finnes det aldri noen ansvarlig siden det er så mange impliserte tilsyn at det er umulig å finne ut av hvor ansvaret skulle eller burde ligge!  Slik har man et effektivt system for ansvarsfraskrivelser som   gjør det umulig å finne fram i systemet.

Her ligger i kortform Nansens innsats for mennesker!  Sammenligner vi den med Stoltenberg og hans nyttårstale så tror jeg Nansen roterer i sin grav. Når Jens Stoltenberg bruker våre to polfarere som mål for nsjonen og seg selv ?  Da er det et ego som har lettet fra løvebakken i luftballong og befinner seg mange størrelser over det Jens Stoltenberg noensinne kan klare å fylle!

Avslutningsvis sier Jens Stoltenberg at menneskeheten skaper sin egen historie !  Der bidro Nansen og Amundsen på sitt vis, Nansen også mest som humanist. Til og med Vidkun Quisling deltok står det i wikipedia.  Verden vil gå fremover hvis vi vil, er en av de siste setningene .  Hvorfor ikke følge opp det med å ville implementere noen få av FN charternes rettigheter som som norsk lov med virkning fra 1.1.2011.

Da slipper vi en gang til å oppleve saker som med Laila Navrud som ble kriminell ved å skaffe seg arbeide og Maria Amelie som er blitt kriminell fordi hun har fulgt sine famile og skaffet sg utdannelse.

Vi kan hvis vi vil ! De ordene skulle ikke sluppet ut av en munn som ikke mener det den sier!  Hvis Jens Stoltenberg ville kunne han lagt fram et hasteforslag om aksept av artiklene –  8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 15 – 16 og 23 i FNs Charter i første omgang.  Slik ville man fjernet en rekke hendelser og aktiviteter fra det som per definisjon idag er kriminelt! Implementert dem i Norsk lovverk med øyeblikkelig virkning ! Det kunne vært en god begynnelse i stedet for en tale på tomgang og med snev av selvskryt!

Tips oss hvis dette innlegget er upassende