Det smalt kraftig i Stockholm!

En selvmordsbomber forsøkte å ta med så mange som mulig til det helvete han løp i mot, for en himmel er det i alle fall ikke .

Reaksjonene vi har er interessante ; “Se den unike videoen!” Det var en av dem!?

Det er er ikke mye unikt i saken slik jeg ser det og dermed heller ikke i videoen.  Det er en katastrofe og den er ille.  Ennå mer merkelig er det når vi hører at denne personen har lagt ut spor i lengre tid på Facebook!

Når man ikke engang klarer å takle informasjonene fra allerede tilgjengelige nettsider? Hvordan skal man da takle all kommunikasjon for en befolkning på mer enn 491,5 millioner mennesker?  Antallet personer innen EU ifølge wiki. Heldigvis ble ingen sivile skadet da mannen gjennomførte sitt opplegg med å sprenge seg selv til helvetes porter.  Han var trolig en dårlig bombemaker og det var kanskje ikke noen som bidro eller hjalp ham akkurat med den delen.  At det ligger ideologi bak dette er åpenbart og det åpner igjen spørsmål om hvilken roller Imamer og moskeer spiller i saker som dette ?

Til tross at de er dyktige til å drepe hverandre så skal det nå gå ut over “barn , døtre og søstre-”! Det kraftigste våpen en muslim vet, nemlig angrep på familien.  Deres egen familie er oftest hellig, andres er det ikke så farlig med og de kan ofres.

Det burde ikke være vanskelig å overvåke Facebook. Det ser  ut til at man ikke engang er  i stand til klare det!  Hvordan skal man da takle et datalagringsdirektiv med den mengde data som der florerer.  Alle data fra 491,5 millioner mennesker i EU og bare stakkars 9,1 mill. i Sverige og 4.9 mill i Norge ?

Jihad Watch stiller spørsmål om hvorfor det ble Sverige? Frontpagemag.com gjør det samme.  Ingen av dem har noe svar men viser til at Sverige er det landet med mest åpenhet og best mottak av innflyttere av muslimsk opprinnelse?  De kommer til å undre seg lenge  Mannen hylles som en martyr på Facebook , men han er vel allerede godt plassert i helvete om det finnes.

Nå er det trolig at om det finnes en himmel eller et helvete, så gjennomgår vi det mens vi er i live.  Ved handlinger som det her etterlater man seg et helvete for de som står igjen, men det ser ikke ut til å bety det minste. Om det hadde fungert som planlagt kunne fort noen hundre svensker også opplevd et helvete, men de var heldige denne gangen .

Handlinger som dette har ikke noe med religion å gjøre!  Det dreier seg om ideologi!  At noen tillater seg å fornærme deres egen ideologi er forkastelig! Det ser vi av at det også ligger en trussel mot Vilks i det han har etterlatt seg.

Det er her det store spranget ligger!  Ideologien , som vi i vest ikke helt ut fatter konsekvensen av.  Det er akkurat den samme ideologien som fører til at muslimer blir i Islam.  At de forblir stille, selv om noen må protestere offentlig for syns skyld.  Dersom Islamsk råd eller for ikke å snakke om OIC skulle følge den oppfordringen til punkt og prikke så skulle alle slike aksjoner fordømmes. Det gjøres overhodet ikke siden det fortsatt skjer et par ganger per dag enten i Pakistan, Afghanistan eller Irak!

Det er lov å drømme og det er lov til å håpe på fred og frihet i verden.  Da må muslimer aksepterer vår kultur og våre friheter.  Den segregering som de muslimske samfunn luller seg inn i løser ikke noe.  Det bekrefter bare at vi ser på hverandre med sterk mistro.  Muslimske kvinner gifter seg for eksempel ikke ut over Islam.  De vil ha eller skal ha muslimske menn for det man fortalt dem er det beste, mens det for menn er langt mer normalt å gifte seg utover Islam. Selv om forbud ikke er noen god vei å gå så skulle man kanskje forby Islam som ideologi.  Det vil se at man en gang for alle setter foten ned og sier fra om at her er det utelukkende vår lovgivning som teller

Britisk politi mener at ransmannen opererte alene!?   BBC skriver dette, men mener det er for tidlig å trekke noen klare konklusjoner.  På nyhetene i dag har det rullet og gått at det er sannsynlig at han er alene!?  Det er greit nok for å skape ro i samfunnet men ro får vi langt bedre om vi vet fakta!

Så registrerer jeg at Storberget er ute og sier at dette taler for innføring av DLD. Mannen ser ut til å fjerne seg lenger fara vår verden, siden det ikke er så mange vansker, eller bør ikke være vansker med å overvåke nettsteder som er fullt ut åpne.  Ikke engang det klarer man i dag .  Da er det ingen grunn til å forvente at det blir lettere om man skal overvåke noen millioner mobiler, PCer og andre nye elektroniske kommunikasjonsmidler. De som må kontrolleres er i det minste alle de som befinner seg i nedslagsfeltet til ideologien Islam med sharia og siden det er et uttrykt mål i store deler av Europa betyr det massiv overvåkning av alle muslimer.

Magnus Ranstorp , som ansees å være svensk ekspert på terror har opplevd mye i forbindelse med sine trusselvurderinger i Sverige.  Fra å bli forsøkt latterliggjort i rapporten om Malmø for over et år siden til han nå igjen sier at dette neppe er en enkelt persons verk alene. Det har han sikkert helt rett i , men det er merkelig at man da ikke har klart å fange det opp slik at en angrep av denne størrelse kunne unngåes.

Det forteller meg at vi fortsatt er altfor naive og vi tar ikke trusselbilder helt på alvor.

Dette var ingen papirløs flyktning men en andre generasjons Iraker som nå omtales som Svensk-Iraker. Han har i det minste heller ikke satt pris på friheten og mulighetene som kan oppnås i Sverige.  Der ligger det en kjempeutfordring for oss som nasjoner. Uansett hvilke rettigheter vi gir og uansett hvor mye støtte de får så er det alltid noen som biter på Islams hæslige ideologi og skal fremme den med død og fordervelse som resultat.  Dette suger de ikke fra sitt eget bryst!

Mannen hadde Al Qaida flagg på sin Facebook side fortelles det. Med andre ord så har han i god tid flagget sine sympatier.  Det synes innimellom å være så uskyldig, som denne siden som heter It’s called Palestine NOT Israel. Eller alternativt denne som ser ganske ny ut med få medlemmer!  Ytterligere en ligger her.

Harmløst?  Ja kanskje , men under dette ligger det strømmer som er de mest vesentlige som finnes i dette systemet.  Israel/Gaza/Vestbredden har kriget i mer enn 60 år, mens Afghanistan har tatt de seneste 25 årene.  Irak er ennå av nyere dato.  Vi har mennesker som er betegnet som helter etter at de forsøkte å bryte blokaden av Gaza. I den beryktede pressekonferansen var Nidal Hejzal, en av “heltene”  tolk for Krekar . Nå er han klippet bort fra TV-opptaket.

Krekar hevder at han heller ikke er alene og de fleste tror vel på ham.  Bombemannen fra Stockholm var neppe alene, men det kan være greit å hevde dette for å roe publikum. Før eller siden kommer dette til Norge.  Ganske enkelt for at det ligger i ideologien deres uansett hva vi måtte mene om det det .

Når vi så går tilbake til OIC og ser på deres sider om Islamophobia? Så vitner dette om at de selv er livredde for demokratiets påvirkning og dermed gjør alt de kan for å holde trykket oppe med motstand mot vestens mange “krumspring” til skade for ideologiens påvirkning.

Kort sagt betyr det i klartekst at vi sender folk tilbake så for vi kan.  Det må bli strenge regler for språk hos Imamer som kommer til Norge.  De må snakke Norsk !  Så vet vi hvor man skal sette inn det meste av overvåkning.   Terroren hos oss i Skandinavia vil neppe komme fra annet hold enn fra muslimsk side.

Det er en sørgelig kjensgjerning som vi ser ut til å måtte akseptere.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende