Norge er igjen ute i hardt vær etter nye Wikileaks lekkasjer og nå begynner jeg sannelig å like denne lekkingen av dokumenter siden den viser oss den politiske verdens virkelighet!  Som Egon Olsen så treffende sider det , mens han rister på skuldrene og går sin vei !

“Ammatører, hengeromper og kjøtthuer ….”   Det er vel det han stort sett bruker?

Om dette er tilsvarende den den terrorberedskapen vi har tilgjengelig så er den i beste fall tvilsom og i verste fall uten verdi .    

Det virker ikke som våre politikere er interessert i å holde orden på terrorfaren. Så langt har ingen etterforskning ført til noe som helst og nå ser vi bakgrunnen til hvorfor.   Mens den amerianske ambassadøren sier at PST “is in it over its head” sier Storberget aty PST fikk honnør.

Så ser vi at Storberget har en litt spesiell oppfatning:” – Dette er en subjektiv oppfatning, som må stå for avsenders regning. Det er opp til norsk politi og påtalemyndigheter å vurdere hvilken kapasitet og krefter man skal sett inn i bekjempelsen av kriminalitet, sier Storberget til VG Nett.!”

Kriminalitet? Jeg trodde vi snakket om internasjonale terroristnettverk?

Større forvirring om virkelighetsoppfatning er det helt umulig å ha og selv om USA er noe paranoide i sin tilnærming har de vist seg å være ganske treffende i sine karakteristikker.  Det å bedrive etterforskning på dette nivået er neppe enkelt, men første punkt på agendaen må være å vite korrekte navn på de som dukker opp i Norge. Vilje til strengere kontroll vil være første punkt!

Det må være klarert enten de dukker opp med legitimasjon som pass eller de dukker opp uten ID overhodet.  I de siste tilfellene er det ikke opportunt å slippe dem løs i samfunnet vårt.  Det burde vi ha lært etter at vi har et ukjent antall tusen ID løse ute i samfunnet i øyeblikket.

I tillegg har vi bommet på alle de sakene PST har forsøkt seg på å løse og man får noen flashback til Hermansen fra politiet som også virrer rundt i Oslenbanden og ikke alltid , eller heller sjelden er på topp. Det at vi må slippe så godt som alle indikerer at man enten er for tidlig ute eller at vi har forsvarere som er så dyktige at de uansett får frikjent enhver kriminell.

Det er bare å innse at det er i den øverste ledelsen det svikter og det blir i Justisdepartementet.  Når Storberget ikke er klar over  ….  Eller ?  Han er kanskje det, muligens er det villet slik vi har det. — Han later imidlertid som om alt er såre vel og bra.  Da er han en fare for vårt demokrati.  Han nekter å innrømme at også terrorister ikke vil ha noen vansker med å gjemme seg bort i Norge i årevis.  Ikke neo rart i at Norske pass ikke lenger slipper strakt gjennom passkontrollen, men sjekkes nøye !

“David Jakobsen (31). Usbeker. Kom til Norge som asylsøker i 2002.” !?  Neppe et vanlig navn for en Usbeker ?  Er det ?  Hvorfor i all verden tillater vi skifte av navn ?  Da høres man unektelig ut som barnefødt eller adoptert til Norge som barn.  Det kan være vektige grunner for navneskifte når man skal ut i verden senere.   Kanskje som en mulig terrorist?

Internasjonal terror er like lite et enkelt lands anliggende som dagens kamp mot klima. Til tross for det sa man nei takk til bistand fra 24 etterforskere fra England.  De ville neppe stelt i stand store vansker .  Det er PST som i første rekke takker nei, men jeg vil anta at det underliggende her var angst for at noen skulle få vite at “fremmende agenter” hadde fått operere på Norsk jord.  Det er garantert ikke forenelig med  SV sitt syn.

Likevel ser vi at dagens regjeringsrepresentanter ikke skyr noe som helst når det gjelder å markere seg i klimadebatten.  Hvorfor er det viktigere enn nasjonens sikkerhet ?  Det er åpenbart grunn til å stille spørsmålet om det.

Jeg hilser flere lekkasjer velkommen for nå begynner det virkelig å stå nesten nakne politikere på løvebakken og alle sammen tilhører regjeringen.  Her vil det neppe hjelp å gjemme seg bak noen fikenblad heller  …….

Tips oss hvis dette innlegget er upassende