Dette var det som virkelig kom ut av Debatten på NRK i går kveld og det som er litt overraskende, jeg sier litt!

Det er at selv om Moyheldeen forsvant til Koranskole , så finnes det ungdom som er villig til å overta og fortsette med å indoktrinere ungdommen.

Islamsk Råd ved Asghar Ali viste og rådets sanne asnsikt ved å slutte opp om ideologien innen Islam.  Den som sier at i Norge også så må muslimer få gjøre som de vil selv om det strider mot våre etiske normer og bestemmelser.

Tilslutt viste Storberget igjen hvor fjernt han er fra å ha styring med noe som helst!  Han henger i stroppen for DLD som presten med sin bibel og Imamen med Koranen!

Det er alltid mye svada når Storberget starter.  Om alt regjeringen har gjort og om alle de fine planene de har og hvor mye penger de har bevilget.  For det meste en historisk satsing uansett hva det dreier seg om

At det ofte er en historisk satsing på “ikke noe” !  Det vil han aldri vedgå.  Debatten dreier seg om terrorfrykt og i det minste mener han at terrorbildet er relativt lavt.  Ulempen ved hele opplegget er at hverken politikere eller organisasjoner er villige til å ta den historiske debatten og utfordringen!  Der er det store og ikke minst vesentlige spørsmålet?

Hvor og når skal man få leve med og praktisere Islamsk ideologi?

Det er det historiske spørsmålet som de fleste politikerne viker unna og spesielt innen AP viker de unna som de engstelige, naive og konflikt sky personer de er!

Programmet ligger her og fik du ikke sett på det ?  Ta deg tid til å se hele !

Erna Solberg viser til at man i Danmark mener at vi har klart å takle saker bedre enn dem. De mente at vi hadde moderate muslimer som ser ut til å delta i samfunnet.  Det har de ikke i Danmark.  Hva kan det komme av ? Erna forklarer det med vår åpenhet og sier at vi skal ta avstand fra hatske uttrykk.  Da har hun neppe fått med seg dette fra “Siste skanse”.  Her er det ikke mye som er hyggelig og vennlig fra Koranen !?  Da må vi ikke glemme at det hevdes at ;

Den er korrekt fra første til siste tegn ifølge ledere og Imamer verden over!

Ola Borten Moe setter fingeren på nettopp dette ved å ta med at det dreier seg om verdispørsmål. Ikke minst de plikter som følger med det å være “gjest”.  Borten Moe vil og ha debatt rundt de æresbegrepene som eksisterer i mange muslimske miljøer.

Svaret på utfordringen som foreligger kommer via Fahat Qureshi som leder Islam Net, en bygnings ingeniørstudent (ifølge Raja) og som styrer en ungdomsorganisasjon med 1800 medlemmer.  Jeg tillater meg et lite  sideglimt:  (Ukens video på Islam Net  var forøvrig en historie om hvor flott polygami er for kvinner av Islam ……..?  En Allahs gave til muslimer.) !  Qureshi viser ellers til innblandingen i Hijab debatten for politi, Hijab i skolen, bønnepauser osv.  Eller også det å skulle tvinge noen til å håndhilse på det motsatte kjønn.  Det å berøre et menneske av et annet kjønn er ikke tillatt ifølge Islam.

Han støttes sterkt i dette av Ansghar Ali som mener at vi skal lytte godt til hva Qureshi sier, for det er viktig!  Det kan han ha rett i, men det er langt mer vesentlig med hvordan ting handles i Norge!

Det er her 90% av muslimene som hevder seg sterkt troende tar feil.  Norge er ikke en muslimsk stat! Erna Solberg spurte Qureshi om hva han gjorde for å bidra til et bedre samfunn!

Det fikk vi ikke noe godt svar på, men om han bruker sine holdninger til å påvirke andre så skaper han bare forskjeller.  Det burde for eksempel være selvsagt å tilpasse informasjoner på nettsiden til det lovverket som gjelder i Norge.  Her er ikke polygami tillatt for eksempel.

Nå er det ingen som ikke har vært å lyttet på Qureshi som vet hva han snakker om.  Likevel!  Om han viderefører at man ikke skal håndhilse på normalt vis på begge kjønn!? Da prediker han mot høflighet og likestillings begreper i Norge!  Han må gjerne gjøre hva han vil, men poenget er også hva han sier og i hvilken retning han påvirker andre.  De vil bli sett på som religiøse fanatikere, for fanatisme er ikke lenger utbredt blant nordmenn. Vi har kommet så langt på vår demokratiske vei at vi har organisert en rekke slike forhold på en god måte for oss.  Det er slik vi vil ha det!

Da snakker han, Qureshi , ikke lenger om religion, men om Ideologi !

Norge er et demokrati som har utviklet seg gjennom flere tusen år til det vi har i dag !  For oss er det viktig.  For de som ønsker å slå seg ned her er det faktisk “et take it or leave it”, for vi vil ikke ha noe annet!  Ikke som tillatt eller heller ikke som parallelt.  Derfor er det ingen grunn til å lytte til Qureshi, men til å gå imot ham på alle fronter!  Om han velger å være uhøflig etter vår standard så må han finne seg i høre det !  Om han driver opplæring av andre for å være like uhøflige som han selv!  Da er det trist og vil og måtte finne seg i å bli betegnet som vi ser det!  Det er Norsk omgangsform og høflighet som gjelder!

Det er slike påstander som ødelegger forholdet Nordmenn vs muslimer, eller omvendt.  Her har Abid Raja fullstendig rett.  Og grunnen til at jeg kan være så sikker på det er motstanden fra Islam Net og Islamsk Råd!

Jeg sakser litt fra Islam Net : “Islam er verdens mest misoppfattede religion. På grunn av enkeltpersoners handlinger er verden under inntrykket av at Islam fremmer terrorisme. Mangel på kunnskap og dialog er årsaken til at mange fortsatt tror at Islam er en kvinneundertrykkende religion.”

Når man ikke engang vil håndhilse på kvinner, hvilket er helt normalt i vårt demokratiske Norge. Da vil man for det første ikke tilpasse seg vårt samfunn, ei heller vil man akseptere at vi har lovfestet likestilling mellom kjønnene. Å gjemme seg bak et slør av religion!?  Det er pinglete og viser bare at det som teller er å opprettholde makten for maktens egen skyld.  Så kan vi undre oss over hvorfor det er så viktig!?

Jeg tror ikke det er for at man skal bedrive terror i Norge, men fordi man har et sterkt og genuint ønske om å innføre politisk Islam, altså sharia.

Abid Raja peker på det etter å ha snakket med en av de ledende personer innen terror.  Det som gjelder er kampen om muslimenes “hearts and minds” og om man søker på dette kommer det fram noe interessant på Minerva!  Det dreier seg om Afghanistan og Taliban:

“Diesen besvarte spørsmålet om det var mulig å vinne med et klart ja. Men det vil ta tid – og ti år er ikke lang tid. Det vil kreve store ressurser, ikke minst på den sivile siden. Det fordrer at vi klarer å overvinne nasjonale og andre byråkratiske motkrefter, og endelig er det avhengig av evnen til å vinne ”hearts and minds”, ikke bare i Afghanistan, men her, på Cafe Christiania. Vi blir slått når vestlig opinion føler seg slått, sa Diesen og viste til von Clausewitz’ord om at krigen bare er et medium for kampen mellom to viljer. Dersom vi ikke har denne viljen, bør vi aldri begynne på slik foretak som krigen i Afghanistan.”

“Kampen mellom to viljer” ! Det er nettopp hva vi finner i bunnen i bøtta, der vårt trumfkort er demokrati og frihet! Det ser ikke muslimer ut til å være så opptatt av for de ønsker seg noe annet, styring og sharia for det er nedfelt i deres kultur.  Da er det sannelig et spørsmål om vi har en mulighet til å skjære igjennom, eller om Al-Kubaisis dokumentar likevel vil bli retningsgivende for nasjonens og Europas fremtid.

Målet! Det underliggende målet !

Det som alle ledere av grupper, fora og foreninger ser ut til å ha i bakhodet!  Det er faktisk at de som muslimer skal praktisere Islam akkurat som de gjør det i en hvilken som helst muslimsk stat!  Der ligger Norges, Europas og vestens aller største utfordring og i panelet virker det bare å være Raja og Jensen som er villige til å ta den utfordringen.  Det er ganske bekymringsfullt, for det tror jeg er på tvers av folkets virkelige ønsker om de spurt om å foreta følgende enkle valg :   Hva vil du ha?

  1. Frihet, likhet og demokrati ?
  2. Islam, Imamer og sharia ?

Så enkelt kan man spørre og jeg tror kanskje man vil få et krystallklart svar!  Kanskje VG kan ta den opp som en mini-rundspørring?

Det finnes ellers en del interessante nettsider å kikke på.  Ikke minst nederst på denne !

“I Dagbladet den 14 desember skrev Marie Simonsen om at av 1890 terrorangrep som var var gjennomført mellom 2006 og 2009 var 0,34% utført av islamister,  Det utgjør 6 angrep !? Over 90% er utført av separatister  og høyreekstreme” (Dessverre ikke nettbasert)

Nå er muslimske separatister ikke så mye annerledes enn terrorister i mine øyne, men det kan komme av hvilke øyne som ser?

Her sies det , 2010, 2009, 2008, 2007!  (Her må man telle opp selv)  Da er det er en noe lettvint omgang med tall, men om Simonsens målsetting er å berolige så er det greit.  Det har ikke skjedd i Norge.

Debatten kom  så langt at man kan si at det ikke er noen direkte fare for terrorangrep i Norge for øyeblikket, skjønt det vet vi ikke.  Det visste man ikke i Sverige heller og der gikk det heldigvis meget bra for sivilbefolkningen.  Neste forsøk vil neppe gå like smertefritt, for skal man blåse seg selv til helvete så vil man gjerne ha selskap på veien!  Det skal ikke være en markering med krutt i, men terror som skremmer!

Dit vil vi komme på et eller annet tidspunkt dersom vi ikke klarer å tviholde på våre demokratiske former.

DLD opplegget til AP er helt uten betydning i denne sammenheng for her er det jungeltelegrafen og “munn til munn metoden” som vil gjøre susen.  Norge er et lite land og det reises mye uten noen form for kontroll og registrering.  Dersom man vet at data og telefontrafikk overvåkes!  Da bruker man ikke det !

Islam Net som viser helt klare ønsker for hvordan Islam skal praktiseres , også i Norge, vil fortsatt jobbe for sitt mål og i den sammenheng er det ikke rent lite betenkelig at de har 1800 medlemmer per dato!  Det er imidlertid en oppgave for de som skal sikre vårt fremtidige demokrati.

Så blir det opp til folket i valg å sørge for at vi ikke fortsetter med politikere som gir bort friheten vår i misforstått religionsfrihet.  De må lære seg forskjell på Religion og Ideologi !

I det minste er de voksne nok de som sitter på Stortinget til å ha fått med en skolegang der man lærte en del om både kommunisme og nazisme.  Islamisme og sharia som ideologi har særdeles mange likhetstrekk med tidligere håpløse ideologiske metoder at det er trist å se at bare FRP tør å sette ord på det !

Skal vi ha demokrati i fremtiden må altså velge oss de som vil kjempe for det !  På det laget befinner ikke AP seg i øyeblikket.  Et parti som vil overvåke alt og alle, men ikke benytte passbildearkiv for oppklaring av forbrytelser sliter med et forklaringsproblem!

Nå er ikke fartssyndere så farlige at passbilder må brukes.  Vi snakker om alvorlig kriminalitet og da setter man ganske enkelt ei grense for hva som er tillatt og hva som er forbudt.  Terrormistanker, drap, narkosmugling, grov vold og menneskehandel er områder det må kunne brukes.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende