Drapsmannen som ifølge retten nærmest henrettet Oda Moe fikk strafferabatt på 5 år, mens de som ikke engang kan bevises sto bak drapet på Orderud gård fikk 21 års fengsel.  Det samme gjelder en mann som er snakket inn i Baneheiasaken i Kristiansand som også fikk 21 års fengsel til tross for at det ikke fantes bevis mot ham!Hva er det Norge som rettssamfunn tenker på?

Når saken omtales som en henrettelse!  Da er det grunn til å stille spørsmål om det er rett å gi strafferabatt for tilståelse.  Så er vel heller poenget om det skal gis rabatt for å drepe noen.  Det blir liksom litt merkelig at man skal få 5 års rabatt og sone kanskje to tredeler av det resterende.  Da er det sannelig lett å slippe unna et drap.

Kristiansen , som ble snakket inn i Baneheia saken og som konsekvent har hevdet seg uskyldig fikk 21 år , mens hans snakkesalige kamerat slapp med 18 til tross for at hans DNA ble funnet på ofrene, mens spor av Kristiansen ikke var tilstede.

På samme måte ble Per og Veronica  Orderud dømt til 21 år for drap selv om de ikke en gang var tilstede i distriktet da drapene på Orderud Gård skjedde. de har og hevdet seg uskyldig hele tiden.

Det blir litt merkelig å forstå for oss andre som er ganske så lovlydige at det er slike merkelige utslag i vårt rettsvesen.  I tillegg ser vi nå at forsvareren vil ha frikjent en bil morder fordi en politimann ikke fulgte rutiner.  Drap er drap i boka mi enten man har hender. kniv, skytevåpen, øks , motorsykkel eller bil . Når man erkjenner så er det for å lette sin samvittighet ikke for å slippe lettvint unna.

Verden er ikke hva den var og absolutt ikke Norge !

Tips oss hvis dette innlegget er upassende