Dersom ikke Nobelkomiteen hadde bestemt seg for å irritere Kina med å gi fredsprisen til Xiaobo, så ville fortsatt nesten ingen visst hvem han var.

Hvorfor har vi så liten respekt for andre nasjoners valg?  Det er åpenbart ikke noen stor grobunn for å få til et annet styresett i Kina akkurat i dag eller i morgen! Til det har de sittende myndigheter altfor stor makt slik situasjonen er.

Når tidligere fredsprisvinnere står opp for ham så er det på mange måter solidarisk og flott. På den andre siden så viser de en total mangel på forståelse for de utfordringer som Kina har!

Det er ikke bare å dømme Xiaobo for det som idag strider mot Kinesisk straffelov for deretter å slippe ham fri etter krav fra verden. Det skaper presedens !  Det fatter vel alle ?

Selv ikke når en så fantastisk mann som Desmond Tutu ber om det.  Det er heller ikke noe negativt som hefter ved Vaclav Havel.  De er begge to mennesker som trosset alle mulige farer for å få frihet i sine nasjoner.   De er begge medlemmer av Freedom Now som jobber for å få satt fri dissidenter som er fengslet i alle nasjoner. Det er et fullstendig legitimt og flott arbeide!  Likevel kan det ikke være mer vesentlig med Xiaobo bare fordi han er tildelt en fredspris han ikke fortjener!?

Nå har Kina tatt avstand fra Nord Koreas sabelrasling for første gang i historien.  Da faller 50% av kritikken plutselig bort i det oppropet de to herrer har kommet med.  Følger de ikke med på dagsorden?

“Tutu og Havel skriver i en lederartikkel i den britiske avisen The Observer søndag at Kina ikke vil bli noen verdensmakt før landet respekterer menneskerettighetene og slutter å støtte «brutale» regimer.”

Uansett hva Tutu og Havel måtte mene om det så er Kina i dag en verdensmakt med en av verdens sterkest økende økonomier og det landet som har hevet flest fra fattigdom de seneste årene!  Da hjelper det ikke at Tutu selv har stått på barrikadene for fredelige endringer.  Det ble ganske så voldelig i Sør Afrika likevel og nå er det nesten snudd på hodet og det er de hvite som ikke ligger bra an lenger.  Så kan man mene at de ikke fortjener bedre, men det er en helt annen sak.

Havel har lidd samme skjebne som Xiaobo ved å sone straffer for sine meninger, men han var heller ikke så samlende at han kunne forhindre at Tsjekkoslovakia ble delt!? Bra eller dårlig?  Det er det ikke min oppgave å uttale meg om!

Det jeg peker på er at selv etter endringer så er det ikke blitt gull av gråstein!

Kina er verdens mest menneskerike nasjon og har trolig like mange opportunister som de fleste andre stater der indre stridigheter pågår.  I Kina vil bare alt være mye større!  Det er derfor ganske forunderlig at man ikke vil tillate dem å gå sin egen vei fremover!  Protestere skal vi selvfølgelig gjøre, men å tildele en fredspris til en som i verste fall bidrar til borgerkrig?  Det er det bare Nobelkomiteen som klarer!

Menneskerettigheter er fortsatt noe som må ryddes opp i hver enkelt nasjons bakgård.  Vi mangler ganske mye ennå i de fleste Europeiske nasjoner så det ingen grunn til å slå seg for sterkt på brystet og hevde seg perfekt. Historiene som er kommet ut på Wikileaks forteller om en vestlig verden full av fordommer , intriger og mistanker mot hverandre!

Det betyr at vi har svært langt igjen før vi kan si oss fornøyd på hjemmebane.  Når vi så er kommet dit kan vi for alvor begynne å bry oss med de nasjoner som ikke viser hensyn overhodet til rettigheter.  Selv etter 20 års kamp i Afghanistan. 10 år fra Russland og 10 år fra verden så er Afghanistan like udemokratisk og korrupt som det alltid har vært!  Der klappes sjefen på baken og penger strømmer inn ……

Dobbeltmoralens tid er ennå ikke forbi , men det overrasker meg temmelig mye å se at ikke Tutu og Havel ser hvor dette kan bære hen.  Hvem ønsker et Kina der titusenvis av mennesker drepes i en fullstendig håpløs borgerkrig?  Misnøyen fører veldig ofte til det rundt forbi.  USA skulle redde Irak ….  Vi har sett hvordan det har gått.  Og hva med Balkan ?  Bosnia, Serbia, Croatia og Albania ?  Skal vi noensinne lære noe her i vesten?   Om å la folk og stater utvikle seg i litt mer fredelige og rolige former?

INGEN  – Ingen menneske på denne jorda forvalter “den evige sannhet”.  Imidlertid har vi lært oss vanvittig mye om hvordan vi skal blande oss inn i interne anliggender og lage krig og helvete ! Der er vi eksperter.  Derfor er det og underlig at Tutu som prest, radikal i mengder, men fornuftig som jeg har sett ham til i dag henger seg på dette …..

Både Tutu og Havel har like stor rett til å mene noe om dette på lik linje med alle oss andre i verdenssamfunnet.  Det er imidlertid ikke mye som tilsier at de har mer rett enn andre i denne saken.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende