Det er ikke det samme som å innbille seg at de har sin egen sparegris de kan bruke akkurat som de vil .

Regjeringen tapte 633 milliarder i 2008 uansett hvilke argumenter de bruker for å vri seg unna.  Om det hadde blitt investert 200 milliarder i Norge i stedet så ville tapet vært tilsvarende mindre.  I tillegg så ville vi hatt kraftlinjer og veier allerede klart.

De hevder at de har brukt 12 år på å bestemme seg.  Da er det sannelig merkelig at de velger den dårligste løsningen som finnes.

At Terje Riis-Johansen prøver å late som ingen ting og hevder seg svært opptatt av idrett er ganske tøvete, men det er i seg selv helt betydningsløst.

Det som er langt verre er at her står en samlet regjering bak et vedtak om å ødelegge en av Norges mest vesentlige turistattraksjoner for all fremtid.  Å bruke 4 milliarder om så ekstra for å legge sjøkabel eller andre løsninger er småpenger. Vi tapte altså 158 ganger så mye uten at de blunket i 2008!

Oljefondet er folkets penger, men det virker som om regjeringen ser på dem som sine egne.  Kikker vi skattelistene ser vi at de ikke er rette personer til å forvalte så store midler.  Etter 30 år på stortinget er det mange av dem som ikke har ei eneste krone i verdier eller oppsparte midler!

Nesten 1,3 millioner i inntekt 566.000 i skatt og 0 i formue. Det er ikke særlig tillitsvekkende.   Med 734.000 igjen så burde man kanskje kunne forvente noen få tusen i banken i det minste…..?  Likevel forteller tallene oss at skatten er 43% av brutto inntekt.  Det betyr at ikke engang Jens påstand om maksimalt 38% i skatt holder vann ! Ikke engang på et så oversiktlig felt klarer Stoltenberg å ha tunga rett i munnen.  Folket? De lar seg lure gang på gang!

Hele denne saken presses igjennom utelukkende for å sikre at Jens Stoltenbergs prestisje om CO2 innsparing skal få et løft.  Den mest vesentlige årsaken er at man skal elektrifisere sokkelen og da er det plutselig hverken vanskelig eller kostbart å strekke kabler til oljeriggene!  Hva med luftspenn dit da? Det må da være mye billigere ?  Selvfølgelig umulig for slike kabler på bøyer i havet ville vært en dårlig løsning i orkan.  Det samme kan mastene vise seg å bli i Hardanger når sesongen for sterke stormer setter inn.

Hele vedtaket bygger derfor utelukkende på politisk prestisje og skadene som kan bli et resultat vet vi ikke før vi ser om turistene ikke lenger vil reise til denne perlen som Hardanger  er i dag.   Skjemmende monstermaster og lange strekk kan de like gjerne se i sine hjemland.  Da er det ingen grunn til å reise til Norge. Dessuten er vi ellers verdens dyreste land å feriere i så det kommer på toppen av alt annet.

Det er ganske beklagelig at ikke folket selv ser hva som skjer i landet vårt. Ennå mer trist er det at deler av opposisjonen ser ut til å ta det helt med ro. Hverken FRP eller Høyre ser ut til å tenke på en langsiktig fremtid ……..

Da er det ikke noe vi som folk får gjort annet enn å rasere SV/AP/SP i det kommende kommunevalget bare for å markere standpunkter!

Hvorfor ?

Ganske enkelt fordi dagens regjering bruker metoder og argumenter fullstendig utenfor enhver fornuft.  ”Onkel Skrue” ville vært svært stolt av dem alle sammen så det er synd at de ikke kan flytte til “Andeby”.

Da ville kanskje livet i Norge bli mye enklere og kunne muligens få de politikerne vi trenger for å utvikle samfunnet vårt !

Tips oss hvis dette innlegget er upassende