Jeg kan ikke annet enn å tildele Flekkefjord kommunestyre sak nummer 3, men med en ekstra stjerne til FRP sin representant for uhøvisk opptreden over en tillitsmannsoppgave han har akseptert og burde stille opp for .   Rett nok trenger man ikke konstruere saker for å lage møter i et kommunestyre, selv om det må til noen møtet om de skal kunne heve honorar i slutten av året.  Likevl bør møtene være av den slik karakter at de beviselig har noe for seg.

Det kunne vært interessant å sett sakskartet til møtet og visst hvilken informasjon som forelå til debatt og hvilket forslag til løsning som var iverksatt. Jeg har også deltatt på møter der de de var igangsatt for kaffen og kakenes skyld.

Det var den gangen det var flertall fra AP i Eidsvoll og alle saker var avgjort på forhånd!  (AP hadde rent flertall og ordfører hadde pisk). Dessuten når vi ser spørretimen fra Stortinget på TV , så er det temmelig glissent i salen hele tiden.  Dermed er ikke dette uvanlig i det politiske livet.  Nettopp derfor innlemmes saken som nr, 3 siden det stort sett bare er politikere som tar akkurat denne saken alvorlig.

Mannen er jo fra FRP !?  Men …?  Det går en antimobbekampanje for tiden ? Gjør det ikke ?  Å nei det er sant det gjelder ikke for politikere det.  I det minste ikke for de som kommer fra FRP.

Dersom man ønsker å bryte ned interessen for politisk arbeid i kommunene er dette den rette veien å gå.  Dersom man finner på å lage møter for diskutere “svada” er det sannelig på tide å slå sammen kommune Norge til ca. halvparten så mange administrasjoner.  Da kan man kanskje klarer å lage interessante sakskart også !

Tips oss hvis dette innlegget er upassende