Legg fra deg slike tanker før partiet igjen er nede på 17% på gallup. Dette stider mot alle rettigheter man har satt opp så langt for verdens befolkning og for arbeidslivet som helhet.

Vi har mer enn nok av bemannings byråer som gjør sitt til at man kan korttidsansette folk i stedet for å gi dem fast ansettelse.

Det er folk som i årevis blir gående i limbo fordi man ikke er fast ansatt i et kontraktsforhold og dermed sliter med å vær kredittverdig osv. Problemer med lån til hus osv.

Å sette andre regler enn Norske regler for innvandrere !? Hvordan skal du da klare å integrere dem ?

At man ikke skal kunne komme til Norge og straks ta del i alle våre velferdsordninger er en helt annen sak.  Det skulle forutsette en viss opptjeningstid før det gir 100% i slike saker.  I mellomtiden så ville man være nødt til å bruke differensierte satser, men det er et helt annet tema. Alternativt kan slike ordninger henge sammen med statsborgerskap, slik at 100% dekning får man når det er i orden!

For de som utfører en jobb så sliter vi for at det skal betales lik lønn for likt arbeide.  Det har da vitterlig også Siv Jensen godt inn for og til og med blitt kritisert for å “stjele” de “rødes” fanesaker.  De sakene som de ennå ikke har klart å innføre til tross for sammenhengende 5 år i flertall på Stortinget.

Den delen av forslaget som var tenkt å skulle omfatte arbeide bør FRP derfor la ligge dødt.  De som jobber og gjør en god jobb skal ha det samme som sine likemenn.  Det er godt prinsipp slik jeg ser det!  På den andre siden er nettopp dette med tariffavtaler en grei ordning, selv om det kan bidra til å sende bedrifter ut av landet for å spare lønnsutgifter.  Der hviler et ansvar på de ansatte selv.  Vi har sett bedrift etter bedrift på produksjonssiden forsvinne.  Slik som KPS, Wilfa, Tandberg, Radionette, Hydro aluminium osv. Noen av navnene eksisterer fortsatt men det finnes ikke Norsk produksjon lenger.

Å se på resten av velferden er imidlertid på sin plass.  Der er allerede de rødgrønne i god fart med å uthule det meste selv for de som har opparbeidede rettigheter.  Oftest med bakgrunn i at “kostanadan er blitt for store” , “Vi har itte råd med å opprettholde dem på dagens nivvå”  …

Der tror jeg de fleste ville se med glede på endringer som vil føre til at det ikke blir en “gullgruve” å komme seg til Norge.  Landet der det flyter av penger, melk og honning!

Tips oss hvis dette innlegget er upassende