Attpåtil uten at politiet klan få bøtelagt oss ?  Bare fordi det er Statens vegvesen som drifter fotoboksene, mens det er politiet som inndriver bøtene i forhold til overtredelser.

Nå hadde Kleppa igjen satt ut over Norske lover og regler ved å love politiet tilgang.  Noe som viser seg å stride mot lovverket !

Vi kan ikke fortsette med statsråder som er helt fjerne for lovverk og regelverk i det deres departement styrer med.  Når hun så hevder seg forledet av Vegdirektoratet ?  Det holder ikke mål. (mer…)

Tips oss hvis dette innlegget er upassende