Hvor umenneskelig er det mulig å bli ?  Det ser ut til å være ubegrenset om vi ser hva Norske politikere nå kan finne på i kjølvannet av “vær streng saken” med Salamova !  

Dersom denne fødselen hadde gått greit og barnet hadde overlevd så ville ingen hatt problemer med å akseptere en retur til hjemlandet når barnet var sterkt nok til å reise.

Nå ville det ikke gå slik og bare to dager før termin døde barnet.  Sykehuset innrømmer t de burde ha klart å taklet dette, men siden de heller ikke er maskiner så vil feil kunne forekomme.  I dette tilfellet ble det fatalt.

Barnet er gravlagt på Elverhøj gravlund i Tromsø.  Det er ganske langt fra Iran er det ikke ?  Å grave det opp igjen for å bringe liket med seg til Iran er rimelig sikkert ikke i tråd med noen nasjons regelverk. Da må saken løses på andre måter!

Når vi først gjør ei tabbe og stiller oss slik at en familie mister et barn så er det en sterkt beklagelig hendelse.  Når så barnet begraves i Norge og vi utviser foreldrene så gjør vi et voldsomt overgrep vis a vis foreldrene.

Dette er rett og slett umenneskelig!  Derfor er dette en åpenbar sak der man må gjøre sitt beste for å rette på de skadene som familien er påført ved å la dem få bli.  Få de inn i skolegang og ta vare på dem på alle de måter som er nødvendig.  Ikke minst sørge for at de har en grav å gå til !

Dette er ikke noen dagligdags hendelse, heldigvis og jeg antar at det vil gå lenge til neste gang noe lik denne oppstår.

Å fastholde et vedtak der man først gjør tabbe slik at et barn dør.  Deretter sørger for en begravelse i Tromsø.  Så forviser man familien fra landet og sitt barns grav ?

Det er grunn til å stille spørsmål om vettet til Norske politikere er gravlagt for lenge siden?  Om regelen om humanitære grunner til å bli skal brukes !  Da må det være i tilfelle som dette.

Jeg innlemmer saken derfor i det politiske dusteforbundet som nr 2 !

Tips oss hvis dette innlegget er upassende