Med steinansikter har Jens Stoltenberg, Terje Skjeggestad og en rekke ande politikere og offentlighetspersoner stått frem og hevdet at her i Norge !  Her har vi likhet for loven.  Jeg har vist i mine to foregående artikler og i en rekke andre at jeg mener at det ikke er rett , her kommer andre bevis i sakens anledning…..    

Dette er en familie blant de 18.000 som gjemmer seg papirløst i Norge står det i innstillingen for innslaget i TV2.

Papirløse Annagjemmer seg for politiet

Det er opptil 18000 papirløse i Norge. Mange av dem får ikke lov til å jobbe og får heller ingen offentlige stønader.”

Dette var teksten foran i artikkelen. 18000 personer !  De står ikke i kø foran politiets utlendingskontor hver dag i påvente av utsendelse ? Gjør de det ?!

Daglig har vi sett bilder fra politiets utenlandsseksjon.  Det stor ingen i kø for å  melde seg det jeg fikk med meg på TV bilder i disse dager.

Derimot finnes det svært mange som ulovlig hjelper innvandrere ulovlig med mat og klær.  Når skal vi begynne å straffe det?

Med andre ord lyves det noe vanvittig i det såkalte demokratiske Norge .  Det er nesten så det blir en slags symbolikk i det.  Den samme dagen den Norske regjeringen begår et stygt overgrep mot en enkeltperson Maria Amelie.

Den dagens faller vår fremste kjempe for fred og menneskerettigheter bort nemlig den kjente og kjære Ole Kopreitan bort.  En mann som har viet hele sitt voksne liv til en kamp for fred og frihet og aller mest mot atomvåpen.  Jeg husker ham godt også fra mine unge dager da jeg bodde i Oslo..

Det var rett nok lenge før den gang innvandring var et spørsmål.

I en rekke artikler har jeg vist til at dette vedtaket om Maria Amelie strider mot alt det FN charterene står for.  Der er det retningslinjer for løsninger, men ingen kollektive løsninger.  Heller ingen straffereaksjoner for de som bryter dem annet enn moralsk fordømmelse fra regjeringer når det gjelder ytringsfrihet!  Det later til å være det eneste punktet man bryr seg seg om , men i noen saker om flyktninger, må tid , alder og oppvekst få telle.

At vi har en elendig  offentlig forvaltning som ikke engnang klarer å se eller høre på hva de selv sier er det ingen tvil om.  Johan Gahr Støre står i dette øyeblikket på Nyhetskanalen  og snakker om barn og rettigheter.

Det var barn den unge kvinnen var, Maria Amelie,  da hun ankom og saken skulle vært løst innen maksimalt et år og under det året skulle man vært internert. Da først ville det blitt likhet for loven.  Nå straffes hun faktisk for å ha blitt voksen mens hun har vært her, men mest for å ha tatt politikerne ved nesen!

Det vil si at hun straffes for 9 års politisk unnfallenhet! De aller fleste andre saker her i landet ville vært foreldet etter 3 år. Politisk unnfallenhet er jo ellers normalt fritatt for straff!

Nå lyves det så det holder .  Terje Skjeggestad og UNE har en mulighet jeg aldri har hørt at de har benyttet.  Å si fra om at dette er fullstendig feil og at en sak strider mot FN sine chartere.  Det har de fullt ut anledning til , men gjør det aldri det jeg har hørt.

Dermed kunne de sent sakene tilbake med beskjed om tilpasning til FNs charter. Så fortsetter Skjeggestad på ei linje som ikke er aktuell;  Om man er fattig eller rik spiller ingen rolle. Det er reinspikket tøv for en rekke land, men ikke likt for alle ! Det som spiller roller er om man er truet eller ikke!  Er man rik i tillegg er de ennå mer attraktive for en retur og utsatte ved en retur.

Så er det forskjell på å flykte fra trusler og å flykte for å nyte godt av Norske sosiale goder.

Dessuten så jeg ikke at UNE skar igjennom i saken med Laila Navrud som skulle straffes med 2 års utvisning  fordi hun fikk seg ny jobb.  til og med etter at hun var gift og hadde fått barn som er Norsk statsborger!  Skjeggestad var like firkantet som en “stabbestein” den gangen også!  De forhåndsdømmer også en rekke ektemenn fordi de kommer fra feil plass i verden. Der og fullstendig firkantet og uten lov og dom, men på retningslinjer!

Nansen året er blitt svart i startfasen og det villle være best for Stoltenberg å la være å forsøke sole seg i våre store menns tidligere bravader.  Han er ikke nærheten av å inneha deres verdisyn og klarhet!

Så er vi igjen dømt i Strasbourg og det er ikke første gang!  Heller ikke barn klarer Norge å beskytte i Norske mottak .  47 ble borte. Det og taler for et opplegg ute av kontroll.

Denne reportasjen fra Brennpunkt har forfulgt meg i tankene siden jeg så den ! Det er noe av det mest tragiske jeg har sett og det viser en likegladhet fra enkelte i det systemet Skjeggestad tilhører!  Selvkritikk ? Ikke den gutten nei!

Det finnes en rekke diktatorer som får mye skryt rundt forbi.  Det vil ikke si det samme som at de gjør en god jobb.  Den Kinesiske regjeringen har løftet 250 millioner ut av fattigdom , men får ikke skryt for det ? Nei de blir i steet skjelt ut for å ha fengslet 1 dissident!  Det vil si dissident etter det synet de har!  OM vi ønsker å sammenligne oss med Kinas syn på menneskerettigheter ?  Gjerne det men da er vi ute å kjøre !

Slik bruker man krigens propaganda og det vet Jens Stoltenberg og de han instruerer!  Saken er akkurt den samme som da den sprakk, men nå har man klart å trekke ut det urnorske i folket! Nå er det bare 40,4% som mener at hun skal få bli!  Det er klart det!  Janteloven lever i beste velgående i Norge , det er bare å få det fram så snur folk sin oppfatning!

Hennes foreldre var rike Oligarker og “livnærte seg på resten av folket”.  Akkurat som Jens og alle som sitter på taburattene sine på stortinget gjør med oss.

La meg minne om at FN s chartere ikke har rom for slike betraktninger . Det er absolutte en del av dem .

Det vi imidlertid får skikkelig og grundig bevist er at vi absolutt ikke har likhet for loven.  Vi har ikke engang likhet for manipuleringen.  Det vi har bevist er at vi har likhet for løgnene.  De som rammes av løgner rammes like hardt fordi mediene kaster seg på som en ulveflokk !

Tips oss hvis dette innlegget er upassende