Det er da vitterlig et stort fremskritt som skjer når vi begynner å komme til standpunkter som dette !

Ikke minst må det være artig for de som gikk i bresjen for få år tilbake å se at man nå kommer dit at karikatur fortsatt er nettopp det!  En Karikatur.  og at det er en sjanger som skal ha en enormt stor frihet når det gjelder sin “strek” !

Ikke at det behøver å gå inflasjon i karikaturer av Mohammad, men heller at man bruker denne formen for satire mot truslene og markeringsbehovet som en rekke Islamske grupperinger har.

Det er ganske viktig å få den muslimske verden til å fatte hva vi snakker om når vi snakker om rettigheter.  Det er nemlig ikke noen unnskyldning for å si at man ikke vet hva det dreier seg om.  Ja med ett unntak.  Det gjelder om man er analfabet eller kanskje fremmedspråkelig fullstendig uten kunnskap.  Skjønt om dette er korrekt :  “Menneskerettighetserklæringen er oversatt til omkring 330 språk pr. 2004.” ( Sakset fra wikipedia. ) Da er det heller ingen unnskyldning så lenge man har lært å lese og skrive på eget språk!

“Kokkvold mener saken viser hvor viktig debatten om ytringsfrihet er.” (VG)

Det er noe av det mest vesentlige som er sagt i denne sammenheng, men vi har langt igjen selv her i Norge til å oppføre oss overensstemmende med denne , artikkel 19 i FNs charter:

Artikkel 19. 
Enhver har rett til menings- og ytringsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å hevde meninger uten innblanding og til å søke, motta og meddele opplysninger og ideer gjennom ethvert meddelelsesmiddel og uten hensyn til landegrenser.

Det er ingen garanti for alltid å ha rett, men artikkel 19 er i det minste den sikkerhetsventilen vi har for å hevde det.  Likefullt skal og bør vi være ydmyke nok til å innrømme feil om det kan bevises at vi tar feil .  Det vitner om storhet og at man ikke er fanatisk opptatt av påstander.

Dog må vi og klare å se forskjeller mellom påstander og politiske meninger for endring av samfunnets holdninger .  Der er det ofte ikke noen fasitsvar ! De som trykket tegningene ble sett på som provokatører i stedet for frihetens forvarere!

Det er flott å se at verden går fremover.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende