Når SV og FRP går sammen om sak !  Da er det alvor!  Når også Høyre er med i den konstellasjonen da ser det ut til å være en løsning som er ønsket av alle utenom AP.      Heller ikke Anstein Gjengedal er villig til å innrømme at det kan være et bra tiltak.  Han er redd for at det skal bli store forskjeller på polititjenester mellom Oslo og andre steder i landet.

Hva er grunnen til det ?

Dersom ikke politiet i Oslo makter å gjennomføre oppgavene sine, hvilket ser ut til å være åpenbart.  Da bør man gjøre noe før kriminaliteten tar overhånd.  Vi ser en rekke tjenestemenn ute etter at det har vært slagsmål og knivstikking, men hvorfor er det ikke mange nok ute før det skjer?  Kanskje en rekke av episodene kunne vært unngått om det var nok politifolk ute.

Lite folk og lite penger er Politiets Fellesforbunds ekko, mens Storberget hevder at det er penger nok i politiet og at det er manglende styring.  Helt åpenbart er det dumt å opprette flere styrker som ikke skal ha samme administrasjon og opplegg,  likevel er det nødvendig når ikke statens representanter gjør det som må til.

Er det bare en metode Ap bruker da tro?  Å sultefore Oslopolitiet slik at de hele tiden sliter med budsjetter ? Penger er et nøkkelord! Stillinger er et annet nøkkelord!   Der er det AP som sitter på pengesekken og enten får de snøre opp og dele ut eller så blir det mer politi i Oslo .  Denne gangen i kommunal tjeneste, men de og må hente sine folk fra den tjenesten som eksisterer.

At det er behov for mer politi i Oslo fremgår helt tydelig ved denne reportasjen fra TV2!  Når Khat  selges åpenlyst på gaten på Grønland i Oslo og Somaliere synes det er bedre å gå på sosialen for å hente penger til dop enn å lære seg Norsk og finne seg en jobb !? Da er det på tide med flere reaksjoner.   Til det trenger man flere politifolk.  Når AP ikke vil så har kommunen full mulighet til å sikre egen befolkning bedre!

  • God samfunnsbygging henger sammen.
  • Først og fremst må det være en lovlydig befolkning !
  • Dernest må de “lovløse” stoppes og bures inn!
  • De som ikke skal være her i landet sendes ut uten pardong!
  • Når vi så vet at det koster penger må det bevilges nok!
  • Nok i den forstand at det er tilstrekkelig antall mannskaper, men ikke i overflod!

Vi trenger trolig en rekke nye politikere for å få til det for de som har styrt fram til nå har misset sine muligheter i hver eneste periode uansett hvilken farge de har hatt.   Det ser vi i klartekst når det blir lokalt samarbeide på tvers av grenser man burde anse som naturlig!  Det lover godt for samarbeidet i Oslo Rådhus når man kan finne felles linjer på denne måten.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende