Gjennom årene er hukommelsestap , rus eller andre årsaker ofte blitt hevdet som en årsak til at kriminelle ikke husker hva som skjedde og dermed har sluppet relativ sett svært rimelig unna straffeforfølgelse …  

Siden svært mange av dem er gjengangere i politiets nærhet , synes dette å være en svært behagelig måte å forsøke å unndra seg straff på .  De har neppe Alzheimer eller andre direkte årsaker .  Det er lettvint å skylde på psykiatriske diagnoser som ikke kan verifiseres .  Og de forventer å bli overlatt til psykiatrien i et par tre års tid , for deretter å slippe ut .  Våre “eksperter” er ofte ikke så store eksperter at de kan eller vil si hva som er den beste metoden .  Lang straff eller psykiatrisk behandling .

Det er på tide å snu på dette , med den siste hendelsen der en tjenestemann ble kjørt rett ned av en bildesperado .  Dette var ikke en forvirret handling , når kniv brukes for å tilrøve seg “hjul” .  Godt planlagt ser det heller ut til å være .  Jeg tillater meg faktisk å stille store spørsmålstegn ved forsvarerens oppgaver i saker som dette .  Forsvar er greit , men i noen tilfelle så er samfunnet langt mer vesentlig enn en som er i ferd med å bli vanekriminell .  Etter 8 dommer ….?  Troverdigheten til Justisministeren faller som en stein .  Det samme gjør den “humane” strafferetten !

Det er jo dette AP og justis skryter så sterkt av at de er i ferd med å takle .  Hvorfor øker da antallet drap i Norge også ?  Ikke på politifolk , for det er ikke unormalt høyt for å si det slik . Men drap , ikke minst på kvinner , fra sjalu og smågale samboere ektemenn øker i omfang.

Ikke minst øker og antallet rå , brutale og det jeg kaller iskalde drap ! Norske statsborgere er det norske pass eller etniske nordmenn ?  Sett på bakgrunn av offerets alder er det absolutt et poeng om moralen er til de grader på vei nedover også blandt etniske nordmenn ?

Fortsatt er det mange om mener at det er stigmatiserende , men å bli drept har en helt annen utgang siden man da brått forlater denne verden .  Derfor er det viktig å være klar over en del faresignaler.

Det er på tide at man strammer inn nå .  Ikke i morgen eller om 5 år , men nå .  Et nytt strafferegime kan vedtas i løpet av meget kort tid .

  • 1. gang om det ikke er “alvorlig”  nok til fengsel . 1 år betinget minimum
  • 2. gang om det fortsatt ikke “alvorlig ” nok tilfegsel . 2 år betinget minimum
  • 3. gang , 3 år pluss opptjent 3 år er lik 6 år x 365 dager . uten avkortning
  • Drap der man “ikke husker noe” . 21 år ! uten avkortning !

Jeg antar at det blir mange på sosialkontoret og få i fengslene og en rekke arbeidsløse forsvarsadvokater .  De som dreper vil huske de fleste detaljer i håp om å påberope seg et snev av nødverge …

En som ikke husker hva han gjør ?  Enten det er selvforskyldt eller annet ?   Oppgaven er å sikre befolkningen og ikke den kriminelle ! 

Vi er på full fart i feil retning , både i Norge og i utlandet .  Verden blir stadig mer utrygg også for folk på reiser .  Dette er ikke et samfunn slik jeg vil ha det i fremtiden .  En psykotisk drapsmann , som erkjennes frisk , så lenge han tar sine medisiner.  Deretter slippes løs , slutter med medisiner og dreper igjen , han/hun har vi begynt å straffe hardere , men ennå ikke hardt nok når det gjelder drap!

Det merkeligste i Norsk rettssystem er Orderud dommene der det bare var indisier, gjerningsmenn ikke er funnet og det er store huller i politiets bevisførsel . Der var det lovens strengeste straff . 21 år Til tross for at det ikke var fare for gjentakelse av straffbare handlinger og Veronica og Per Orderud var ustraffet fra før  .

Det er noen merkelige avgørelser i Norsk rettsvesen , men nå er det på tide å korrigere kursen !

Tips oss hvis dette innlegget er upassende