Det hevdes nå at innvandrerbarn er overrepresentert hos barnevernet og undertittelen på den lille artikkelen er at det “er ikke lett å oppdra 6 barn i en kommunal leilighet”!?    

Det er ingen rettighet å få seks barn enten man bor i en enebolig på 300 m2 eller i en kommunal bolig. Jeg vil anta at de fleste kommunale boliger er greie nok, men det gjelder å ha tid til å ta seg av sine barn.

Seks barn kan ikke på noen måte være en liten utfordring uansett hvor tett eller spredt de måtte komme. At det kan være en god økonomisk “deal” for en kort periode i hvert enkelt barns liv er trolig rett, men når det kommer til oppfølging og muligheter så begrenser det hele seg ganske så kraftig.  Har man en barneflokk som er fra 6 til 13 år som alle skal på hver sin trening, besøk eller annet opplegg er det nødt til å bli vanskelig.  Da gir resultatet seg selv!  Det blir normalt store utfordringer dersom man er integrert!

I mange nasjoner er storfamilien viktig, som på Filippinene, men selv der har man nå begynt å begrense seg fordi man innser at det er vanskelig å klare seg når barna vokser opp.  Fortsatt er barneflokkene tildels store, men mindre enn før.  Dette til tross for at det er  ganske normalt at man har besteforeldre eller andre familiemedlemmer som kan passe barna mens man selv er ut for å jobbe eller for å lete etter jobb.

I Norge leser vi til stadighet om hvor lønnsomt det er å ha mange barn.  Ikke minst har vi sett at i Somaliske miljøer der skiller man seg for å dra nytte av gode sosiale ordninger!   Det er neppe noen tilfeldighet at det er Amal Aden som fortsatt står på barrikadene.  I denne artikkelen fra Aftenposten sies det blant annet følgende:

“Forskjellen på Amal Aden og forskerne er at forskerne fører et mer diplomatisk språk og i større grad trekker frem det positive. Amal Adens nødrop blottlegger sinne, oppgitthet, engasjement og håp.”

Artikkelen er nå litt over 2 år gammel og AP har hatt styring hele tiden.  Det er nå vi ser fruktene av de advarsler som kom og som ikke er blitt tatt alvorlig nok.  Oftest er det best å be om en spade om det er en spade man skal ha. Det ser det ikke ut til at forskerne gjør og det er ikke spesielt gunstig.

Skal vi se på dette rent kynisk så er det bra for sysselsetting i offentlig sektor.  Det blir imidlertid ganske håpløst når det blir en stor belastning på samfunnets maskineri.  Dersom det i tillegg er riktig at barnevernet ikke har den rette kompetansen blir saken ennå tyngre for alle parter.  Dette er en oppgave som ikke bare skal løses . Den må løses og det er ikke mye tid å miste her.

Vi hører at det repeteres til stadighet at misnøye ofte kan gi grobunn for ekstremisme og da er man inne på en farlig vei om ikke denne kursen korrigeres kjapt.

Skjeler vi til Danmark må det være noe de gjør som er rett!  Fødselsraten for innvandrerkvinner er blitt lavere enn danske kvinner sier Dagbladet i Juli i år.  Kanskje AP burde sende over noen studiegrupper til Danmark for å lære hva de har gjort som er rett !?

Tips oss hvis dette innlegget er upassende