Det har vært noen eksempler den siste tiden på farene ved psykotiske mennesker. Ikke bare helt nylig , men over lang tid  …….

78-åring drept i Oslo i februar 2007 . Dømt til Psykisk Helsevern , mai 2009 . Drapet på Heimdal i 2009  . fra Trømsø i 2009.   Det finnes dessverre etterhvert mange eksempler..

Dette er historier som forteller om noen som til stadighet har vært innom helsevesenet og som etter endt “straff”, som er rehabilitering , slippes ut og etter en tid er tilbake i elendigheten  på kortere tid enn man trodde, eller forventet.

Nå ser vi ennå et eksempel der det er en familie som lever i angst på grunn av en psykotisk nabo som hentes av politiet , kjøres til behandling , slippes ut , og slik går det rundt.  Det vises bare til at der er manglende lovverk som gjør at man ikke har muligheter for å gjøre det bedre .  Da blir det noe vanskelig å følge med på tankegangen som foreligger…..?

Noen ganger så må vi gjøre uønskede saker i samfunnet.  For en del, av det som jeg kaller bagateller, det har med bil å gjøre .   Å kjøre for fort midt på natten nesten alene på veien, der førerkortet mistes for opptil 3 år , og det skrives bøter i 10.000 kroners klassen ?      Åpenbare trafikkuhell, kanskje selvforskyldt av den som skades eller dør !   Saker sammensatt av en rekke uheldige omstendigheter som ikke kan lastes den som forvolder skaden, da blir det likevel fengsel, fradømming av førerkort, økonomisk straff etc.

Så har vi da mennesker som på grunn av psykisk tilstand er i stand til å gjøre hva som helst , som fra å lemleste noen, å drepe opptil flere personer.  De dømmes til et par års behandling.  Kanskje kortere , kanskje lengre , avhengig av ekspertenes vurderinger.  Så slippes de ut til det vi har fått høre er et dårlig ettervern….

Jeg lever i virkelighetens verden .  Det gjør de aller fleste andre mennesker og.  Der ser vi at alle former for ulykker kan skje.  Folk faller på glattisen fordi man ikke bruker brodder.  De faller ned fra hustak for at de ikke var sikret. De får en bil over seg fordi den ikke sto på bukker .  De kjører av veien fordi  de var uoppmerksomme.   Det går som uhell .  Så lenge det går ut over dem selv .

Så har du da de få , som etter et lang tid ut og inn av helsevesenet har mistet realiteten og dreper .  Noen av dem har aldri vært i kontakt med helsevesenet, men likevel kommer man til den konklusjonen av de var utilregnelige og dermed henfallen til behandling.  det og regnes nærmest som uhell… Sopm noe vi må regne med  kan skje …?

Jeg klarer ikke å se hvorfor vi straffeforfølge uheldige , Trekker på skuldrene av andre som er uforsiktige og slipper løs de som er utilregnelige , inntil det blir virlkelig alvor …..?  Det er ikke mange vi snakker om , og de er vanskelig å forutsi , men noen , noen viser handlinger som er helt horrible allerde på forhånd.  De burde man klare å sikre seg mot .

Ingen kan bestemme hvor lenge en skal leve.  Det essensielle er at noen skal heller ikke få muligheten til å la deg dø.  Bare fordi du befinner deg på feil plass til feil tid !

Et lovverk som tar ut noen av de det gjelder .  Det må være mulig å få på plass . Et lovverk som tar ut alle , det tror heller ikke jeg er mulig .  Et lovverk som ikke tar noen , fordi man må vente til de gjør noe virkelig alvorlig?   Det hører ikke hjemme i vår virkelighet.  Det er noen mennesker som vi er nødt til å ta i forvaring .  Fordi vi vet hva risikoen kan være om de går løs.  Da hjelper det ikke om vi synes synd på ….  Det er ikke på det planet det ligger ..    Om det er slik at man ikke kan  gjøre noe fordi det ikke er mulig å se det , forutsi det eller ane at det kan skje…?  Hvordan kan man da med så stor skråsikkehet slå fast dette var psykose ?  At det dermed skal gi straffefritak og behandling ?  Der sliter jeg litt med å følge ekspertene…….

Over hele samfunnet skal det kontrolleres, organiseres, man skal tyste, anmelde og angi i saker som angår staten.  Slik skal man skal være “føre var” .   I tilfellene med psykoser er man ikke engang “etter snar” ……

Dette viser bare hva de regjerende politikere synes er viktig å prioritere……

Tips oss hvis dette innlegget er upassende