Det er ganske interessant at AP og SV som tilsammen har Norgeshistoriens største valgbløffer på samvittigheten sin skal klare å påstå at FRP sitt budsjett ikke holder mål !  Til det har de instruert sine egne medlemmer i finansdepartementet om hva slags rapport de ville ha og det har de fått.

Kristin Halvorsen som skulle fjerne fattigdommen med et pennestrøk har vært med å doble den på snart 5 år.   Jens Stoltenberg som skulle få det til å skinne av eldreomsorgen dagen før valget, kunne dementere det dagen etter valget.    Da lød det fra pipa at det ikke skulle bli ei krone i skattelette før det skinte av eldreomsorgen.

Han sa heller ikke noe om at han skulle flå uføre og pensjonister for å dekke inn regninga til å bedre eldreomsorgen.    Hverken i 2005 eller i 2009 …..

Jens Stoltenberg tror fortsatt at han er som trollmannen Merlin. Han tror at alt han hevder er sant, men vi som folk (som ikke har mulighet til å kvitte oss med ham) vi vet bedre.  Denne debatten med Siv Jensen viser at uansett hva andre har av meninger så det bare Jens Stoltenberg som har rett!  Han kan ikke bevise noe som helst, men han hevder hårdnakket at det han sier, som egentlig bare er svada, er korrekt!

Nå skal det imidlertid skinne igjen i eldreomsorgen og det skal finansieres ved å ta trygden fra de som er unge uføre og levealder justere uføretrygden til de som nekter å legge seg ned for å dø.  Det holder han klokelig på et lavmål i debatten i alle medier.

LO leder Flåthens  resignasjon som burde føre til at han frivillig går av som LO leder for det er ikke på den bakgrunn han er valgt.  Han skal ivareta medlemmenes interesser og alle blir gamle og ikke minst!  Mange vil bli både langtidssyke og uføre!  Ikke minst vil det inntreffe blant LOs mange medlemmer, men det betyr helt åpenbart ikke noe.  Som sengepartner med den rødgrønne regjeringen til Jens Stoltenberg bør det dukke opp noen kraftige reaksjoner fra medlems hold.  Dette kan komme til å gjelde alle!  Det vet vi ikke noe om før vi plutselig står der!  Gjett om jeg har lært det !

SV’s Kristin Halvorsen vil heller ikke gi seg.  Hun er den tredje elementet i dette opplegget.  Utad er hun ikke enig må vite, men kompromisser…..  Det må jo til !? Dermed er det ikke nok med løgner og valgflesk der heller. Å bryte løftet om fjerning av  fattigdom var ikke nok.  Hun har bidratt til å doble den!  Hun skulle gå av om det ikke ble barnhagedekning.  Det gjorde hun heller ikke!  Etterpå har hun brutt det meste som er nedfelt i programmet!  Programmet betyr jo ikke noe likevel for integritet finnes ikke.  Ikke har SV noe budskap heller, siden de bryter alt i regjeringssamarbeide uansett!  Tilslutt så skal hun sloss for å kunne gjøre livet fortsatt surt for ganske mange andre enn hennes egen menighet innen partiet.

Det har vært ganske interessant å se at AP gjør en hel mengde som ikke har vært luftet for velgerne. Det står heller ikke i partiprogrammet deres.  Slik er det og med SV, mens SP virrer rundt i et halvmørke helt på egenhånd…..

Til tross for alt dette “spillfekteriet” er Jens Stoltenberg veldig opptatt av å fortelle hva FRP sin politikk er etter hans oppfatning.  Det er flott det om han gadd å lese programmet.  Aller best ville vært om han ville følge sine egne løfter vis a vis velgerne.  Best ville det være om han turde ta opp slike raseringsopplegg før et valg i stedet for i månedene og i året etterpå !  Da ville han helt klart fått avløsning på Stortinget.

Derfor tilbake til utgangspunktet !  Hvor naive skal vi ha lov til å bli?

Tips oss hvis dette innlegget er upassende