Dette er overskriften på en artikkel om drosjeran fra adresseavisen 1. juli i år.

"Forsvarerne reagerer på at drosjeranerne fikk to års fengsel. En meddommer i saken mener Norge trenger flere strenge straffer. -Snart er vel situasjonen den at publikum må søke ly i fengselet, sier hun."  Dette er utskrift fra Adresseavisen og saken fortsetter med:

"To av mennene bak drosjeranet på Buran natt til 4. mars ble i går dømt for grovt ran i Trondheim Tingrett. En norsketninsk 18 åring fikk to års fengsel hvorav tre måneder er gjort betinget. Kameraten (23) fra Sør-Amerika er dømt til fengsel i to år og tre måneder , også her er tre måneder betinget. Straffen er høyere enn aktors påstand om om 15 og 17 måneders fengsel.

Min første reaksjon på dommen er at dette er helt spinnvilt, sier 18-åringens forsvarer , advokat Abid Q. Raja.

Ranerne innrømte i retten å ha planlagt drosjeranet. De bevæpnet seg med nødhammer, startpistol og kniv. Deretter startet jakten på et offer.  Den 53 år gamle drosjesjåføren ble brutalt slått i bakhodet, truet med pistol og fratruet drosjepungen. – Jeg var helt sikker på at min siste time var kommet , sa sjåføren i retten i forrige uke."  (Ordrett fra Adresseavisen) , Dessverre ikke Internett artikkel.

En kvinnelig meddomer har gitt uttrykk for at straffen var lav ved å vise til nivået i utlandet. Raja mener imidlertid at straffen er for streng siden hans klient ikke er tidligere straffet .? 

"Overfor Adresseavisen sier meddommeren dette:  – I denne saken er det drosjesjåføren som har fått livstidsdommen og ufrivillig forvaring, med ødelagt helse og økonomi.  Det var en tilfeldighet at han ikke ble drept. Snart er vel situasjonen ….osv…."

En ting som forundrer meg her i Norge . Det er nytt i de siste 10 til 15 år !  I utgangspunktet er det ingen kriminelle som erkljenner straffeskyld lenger………? Jeg under meg alltid på hvorfor ?  Når de beviselig har gjort en ugjerning, stukket med kniv. skutt, slått ned og sparket , bedrevet voldtekt etc. etc.   !  De erkjenner aldri straffeskyld, selv ikke når de er tatt på fersken for å begå et mord !  Selv med mange vitner til stede.

Når vi uten videre aksepterer dette hevder jeg at vi har et samfunn i rimelig hett forfall !  Forsvarere skal forsvare sine klienter , det er greit, men det forsvaret skal ha en basis i begått kriminell handling.  Jo alvorligere handling desto viktigere å fastslå at handlingen ble utført av den det gjaldt.  I stedet ser vi at en etter hvert "bunch" med "kjendisforsvarere", som i alle sine saker har drapsmenn og voldsmenn uten skrupler som ikke er straffeskyldig.  De bruker alle tenkelige midler for å gjøre et poeng ut av denne påstand !  Sist her i Trondheim så vi det i en sak der en far drepte sin sønn !

Om tre ungdommer angriper og forsøker å rane en kampsportekspert, som sender alle 3 overgriperne på hvert sitt fire måneders sykehusleie for reparasjon av brukne armer, bein, ribbein, fingre , utslåtte tenner , defekte ankler og knær !  Hva ville da skjedd ?  Joda , det er allerede i debatt i juridiske kretser. Det må settes grenser for selvforsvar ………..!  Forbryterne kan bli  skadd og attpåtil drept , og det er jo ille.  Det må bli satt grenser for selvforsvar og da må heller ærlige folk finne seg i å være offre !

Før jeg fikk kreft , kjørte jeg taxi selv i litt over 6 år. I 4 og et halvt år kjørte jeg bare natt, alle helger og røde dager med 6 dagers uke der mandag var min fridag.  Jeg var medlem av støttegruppe for taxisjåfører i mitt distrikt og var i kontakt med noen få som var utsatt for problemer.  Noen tok det veldig bra, mens andre måtte forlate jobben sin fordi de ble utrygge.  Hva skjedde med overgriperne ?  De færreste ble tatt selv om politiet la store ressurser inn på noen av sakene. 

Min oppfatning er at når kriminelle ikke innrømmer straffeskyld , men lilkevel blir dømt ! Da skal alltid et år ubetinget legges til straffen de får , med ramme med inntil 5 år .  Tå år legges til straffen med ramme  5 til 10 år , og 3 år ved straff over 10 år .  Uten unntak, skal denne ekstra sgtraffen sones til fulle uten reduksjon !   Så kan kjendisadvokatene få et dilemma når det gjelder råd til klienter  !

I et samfunn skal man ta ansvar for sine kriminielle handlinger. På en slik måte at det ikke frister å gjøre nye når man kommer ut igjen ! Dette er en klar anbefaling fra psykiatrien som sier at det å akseptere og å gjøre opp skylden alltid har en postitiv virkning, selv ved overlagt drap om det ikke dreier seg om seriemord.

Slik det fungerer i dag, så blir arbeidende mennesker fradømt retten til å jobbe som for eks. sjåfør dersom noen går ut i gata på rødt lys foran bilen eller bussen/lastebilen deres , eller legger seg ned i kjørebanen, slik at de blir drept.  Da heter det bildrap og straffes knallhardt , med opptil 3 års yrkessforbud ! Selv når du i alle menneskelig henseende ikke kan være skyldig.  Det er personer som ikke var overmennesker med seks syv ekstra par øyne som oppfatter folk som går på rødt eller har lagt seg i gaten osv. 

Denne type rettferdighet må vi snarest endre , slik at kriminalitet straffes mens vi aksepterer at ulykker inntreffer og at uaktsomhet som skjer fra offeret ikke straffeforfølges.  Dette gjelder stort sett bare trafikksaker og her bør det være enkelt å kartlegge det som har skjedd. 

Respekten for kjendisligaen i forsvarersaker synker proporsjonalt med ropene om saksbehandlingssfeil og straffereaksjoner.

Tenk dere selv når dere har drept naboens hund med grovt overlegg og erkjenner dere "ikke straffeskyldig" og det var 15 vitner som sier at hunden prøvde å rømme, men du løp etter med spaden og slo den ihjel.!?

Sier advokaten at klienten ikke innrømmer straffeskyld ….., og du blir dømt ……!  1 år ekstra i buret !  I motsatt fall, full oppklaring og erstatningskrav på 25.000 og 6 måneder betinget !

Da må forsvarerne gjøre jobben sin !  Nemlig å benytte alle andre argumenter enn å forsøke å frigi skyldige klienter !  Jeg tror at Norske forvarere har sett for mye på Amerikansk TV, der det å frigi klienter er viktig , selv om de er seriemordere.  Der er det nok at bevis er feilaktig innsamlet !

 

Tips oss hvis dette innlegget er upassende