Hvorfor skal det være så mye verre å brenne Koranen enn å brenne en eller flere nasjoners nasjonalsymbol , Flagget?

Er det manglende forståelse av menneskelige friheter ?

Det er ikke Allah som trykker Koranen , den trykkes på en rekke trykkerier rundt om i verden der en rekke av dem til og med er sekulære.

Er det rett og slett galskap fra muslimers side?  Massesuggesjon som de er så store eksperter på , og som de forventer at vi skal akseptere uten videre?En PR-kåt Pastor har altså bestemt seg for å brenne et eller flere eksemplarer av ei bok.  Den boka heter Koranen, er trykket på helt vanlig papir, men inneholder religiøse teser for muslimer i den religionen som kalles Islam. Likevel er det fortsatt bare ei bok trykket på vanlig papir og den blir ikke passet på av hverken ånder eller demoner!

Det førte til store opptøyer i Afghanistan og var så ille at til og med øverstkommanderende  general Petreus advarer mot dette. Det kan sette amerikanske soldaters liv i fare?  Det kan vel ikke bli så mye verre enn det allerede er vil jeg tro.  Taliban har som mål å utslette alle soldater som er i landet om mulig og det gjelder ikke bare Amerikanere. .

Så har Hillary Clinton helt rett i at det er manglende respekt. Ikke for muslimer hevder pastoren selv, men for de som dreper i Allahs navn kan det oppfattes slik, sier han.  Det er vel ganske åpenbart korekt?  Er det ikke ?

Nå har jeg fortsatt den oppfatningen at muslimer generelt og Islamister spesielt ikke viser respekt for hverken vesten eller vestens friheter og det vi anser som våre demokratiske rettigheter.

Det er ikke vårt problem eller vår utfordring. Det er en utfordring som muslimene selv må begynne å ta på alvor .  Vil de ikke ta våre rettigheter på alvor så vil det være en kime til ufred i all framtid.

Vi vil ha rett rett til å brenne ei bok selv den heter Koranen. Innholdet i den boken dreier seg om en religiøs  TRO!  I de aller fleste nasjoner i vesten har vi fullstendig tros frihet.  Vi har og full anledning til å la være å tro om vi velger det!

Vi vil ikke ha retten til å brenne flagg!  Det er et lands nasjonalsymbol og så liten respekt for andre nasjoner vil jeg at alle skal  avholde seg fra. Man har rett til å uttrykke seg mot hva enkeltmennesker gjør og det kan alle bidra til om de ikje er enig i handlingene.  Til å true med drap, brenne flagg og rope død over presidenter viser bare en mobb uten vet og forstand.

Om noen ville brenne en eller flere bibler. Hva så?  Hvilken rolle spiller det?  De samler ikke inn og brenner ikke alle så det er nok bøker til alle som vil ha uansett.  Nye kan trykkes og kjøpes!  Om noen ville brenne bibler, hva så? Om folk er så tåpelige så skal vi da ikke nekte dem det?

Ulempen ligger i den muslimske “herskertanken”.  Den tanken som fører til at de mener at deres ideologi, (ikke snakk om religion), men ideologi blir såret og trampet på.  Da skal de drepe for ideologien sin!  Jeg kaller det galskap satt i system.

Dette er reinspikket TØV.  Deres Tro og deres ideologi lever videre den, men i et åpent og demokratisk samfunn er det lov å provosere.  I våre demokratiske nasjoner vil vi heller ikke ha den ideologien som muslimer står for!  Vi vil ha lov til å karikere og vi vil ha  lov til å brenne bøker om det passer oss.

Det heter ytringsfrihet! Den skal vi sannelig vite å ta bedre var på enn som så.  Ved å  gi etter for kravene til islamistene taper vi terreng kontinuerlig.

Rett nok er vi iferd med å miste deler av den friheten. Bare fordi vi skal rette oss etter en gjeng barbarer som har flaggbrenning, dukkebrenning med bilder som hobby!  Hadde vi vært som dem hadde vi sendt en gjeng med selvmordsbombere som hadde tatt ut samtlige protesterende muslimer i et par tre kraftige smeller.

Det gjør vi selvfølgelig ikke. Vi ser på deres flagg og dukkebrenning, trekker på skuldrene og fortsetter med våre gjøremål!  Så advarer vi de som bruker ytringsfriheten til det ytterste.

Det er merkelig å se hvor rett Kokkvold får i sin artikkel “ («Si at religionen min er fredelig, ellers så dreper jeg deg!») ”

Hele den frie verden skulle ta markant avstand fra slike holdninger som islam står for.  Ingen religion fortjener respekt når de styres av en tilhengerskare som  ikke er bedre enn en lynsje mobb!

Ellers kunne man forbigått denne saken i fullstendig stillhet.

Så ser vi at etter tre dagers med demonstrasjoner så dør det folk i Afghanistan!?  Ennå de har vunnet kampen og det blir ikke brent en eneste Koran!  Ennå engang drept av de som skal holde orden i landet…!?  De må følge med hver dag om det skal være noen hensikt

Tips oss hvis dette innlegget er upassende