I dagens Aftenposten er dette et utsagn som dukker opp i papirutgaven.  Det er 3 representanter som hevder dette, men er ikke sannheten det som står i “brødteksten”!

“Dette er hennes opplevelse” ….Det er med andre ord nettopp hva all mobbing i sum utgjør !  Et enkelt individs subjektive oppfatninger av det som skjer med deres person i den settingen de havner!

Så kan man i ettertid debattere eller mene hva man vil om den saken, men jeg synes det enkleste er å forholde seg til fakta.

Inger Lise Hansen var trolig forut for sin tid med de ideer hun la fram.  Det er ikke første gang det skjer og det blir neppe det siste i politikken.  Ulempen er at tiden aldri kan skrues tilbake.  Det som er passert, er passert!  Det som er sagt er sagt!  Bordet fanger og makta ?  Makta er alltid det som rår i saker som dette.

Den som da står midt i regnet av journalister og mediene i tillegg til kritikken fra sine egne.  I stillheten fra de man trodde var støttepilarer …..  Det er hva den personen oppfatter som er viktig.  De fleste andre har en perifer kontakt med saken.  De rammes ikke , de sørger ikke, de gleder seg heller ikke og de har kanskje heller ikke så mye sympati til overs.  Ganske enkelt fordi partiet som helhet lider……

Tankene som melder seg er at dette skulle ikke ha skjedd !

Det er da romsligheten får oppvise om den eksisterer eller ikke.  I mange sammenhenger gjør den ikke det og aller minst i politikken!  Det er få steder man spiser sine barn med så god appetitt som nettopp der!

Inger Lise Hansen kan sikkert ha en fremtid innen politikken.  Det bør bli i et parti som har større takhøyde.  Det vil si !  Dersom det finnes i dagens politiske Norge!

Tips oss hvis dette innlegget er upassende