Etter pensjonsreformen vil det nesten ikke være minstepensjonister sier Jens Stoltenberg for nå kan de kombinere jobb og pensjon!

Glemmer ikke Jens en liten bagatell ?

Hvor er de 100 – 200 000 arbeidsplassene som pensjonistene skal gå ut i ?    Det er mer enn 600.000 pensjonister i dag og de er ikke borte til neste år Jens!

Et eller annet sted på veien fra 1967 og fram til i dag er det foregått et svik mot landets befolkning.  Da fikk vi en lov om folketrygd og staten (les politikerne) kunne legge beslag på en større del av inntekten i form av en forsikringspremie de kalte trygdeavgift (ikke skatt altså).  Etter det har avgiftsnivået bare økt og økt og antallet skatter som ikke heter skatt er formidable.  Det aller meste går med overskudd og andelen av vanlige skatter ser bare ut til å forsvinne inn  i byråkratiet.

Så sier Jens at i fremtiden så blir det nesten ingen minstepensjonister ?   Det blir enklere i det minste i privat sektor mener han!?  Han forsøkte det samme for offentlig sektor men fikk det ikke til ?  Skulle du ha sett på maken, fikk det ikke til? Nei, fikk ikke gjennomslag heter det vel!

Hvor ta du det fra Jens?  Dersom samtlige pensjonister lar være å gå av og ungdommen blir stående uten jobber ?  Da får du jo bare minstepensjonister !  Har du ikke fått med deg din egen reklame (NAV) på radioen ?  ”Nei nå kan du ikke somle i studiene eller jobbe deltid.  Da får du ikke noe pensjon!  Hvert eneste år teller nå i tillegg til inntekten!”

Det er lenge til 1 april Jens Stoltenberg selv om hele regjeringen etterhvert står fram som en gedigen aprilspøk !  Dette må være Norges historisk sett dårligste regjering noensinne !   Det er godt mulig at du tror på dette selv  for sett etter rene sosialøkonomiske tanker så vil jo folk tjene på å kunne stå i både pensjon og jobb!  Den ene delen, trolig pensjonen vil stort sett gå rett tilbake i statskassen igjen i form av skatt og avgifter, men lønn er større enn pensjon og en 1000-lapp i måneden kan de få beholde ? Kanskje? .  Når man så dør litt tidligere enn normalt på grunn av at man står i jobb til man stuper så blir det innsparinger.  Det skjønner vel alle!

Kostnadene får du ved at det ikke finnes jobber til ungdommen, men de får vel klare seg med sosialstøtte? Eller skal vi kalle det minstesats på arbeidsavklaringspenger?    Deretter kommer bølgen av minstepensjonister også.  Folk uten jobb og erfaring vil ha vansker med å skaffe seg jobber ved siden av pensjonen!  Eller er det det målet?  I studier eller på “sosialen” til 62 og deretter jobb og pensjon?

I store deler av dagens har TV2 nyhetene også fortalt oss at dersom vi skal skattefinansiere pensjonsreformen må hver arbeidstaker skatte litt over 32.000 mer per år.

Da blir det etterhvert lite igjen å leve av om det øvrige trykket med  drivstoffavgifter, bompenge- finansiering  og ikke minst “miljøpakker” skal få bre om seg.  Ved å spe på med gjennomsnitts måling på alle veier over hele landet og høye satser i “gebyrer” så kan du klare å trekke inn alt!

Hvor er det blitt av innbetalte beløp siden 1967 da Jens?  Alle de pengene som skulle bygges opp i fond? Var det de 633 milliardene deres tapte i 2008? Borte ser de ut til å være uansett og det er ingen andre enn dere som har styrt pengebingen som står ansvarlige!   A/S Staten ved Jens Stoltenberg ser ut til å være det eneste forsikringsselskapet der alle arbeidstakere er tvungne medlemmer, og der vi som kunder ikke får betalt ut ifølge avtale!

Vi trenger å få inn i landet noen som har fantasi og visjoner slik at vi kan skape noen arbeidsplasser i stedet for å fortsatt eksportere jobbene våre til Qatar, gamle øst Europa og Kina !  Den fantasien finnes ikke i din regjering idag Jens!

Det er bare så synd at Nordmenn er så lettlurte !

http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/politikk/jens-oppsummerer-troeblete-aar-3371274.html

http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/politikk/her-er-regjeringens-karakterbok-3362937.html

Tips oss hvis dette innlegget er upassende