Så vidt jeg oppfatter dette snakker vi om alle innvandrere som kommer til EØS eller Schengen området.  Uansett hvilken nasjon de “lander” i så skal et slikt kort utstedes slik at de kan dokumentere hvem de er !

Det vil si ifølge den identiteten som er oppgitt ved ankomst det aktuelle Schengen land må dette bli.  Alle øvrige innbyggere vil etterhvert ha Schengen eller EU pass!  

Dersom noen dukker opp i Norge og åpenbart kommer fra land utenfor dette EØS  området så må de enten ha dette kortet som viser at de har kommet “tjenestevei”,  eller de ser ut til å ha blitt “smuglet” til Norge.

Alle som i så fall har “mistet” sitt ID-kort må fortelle hvor de kommer fra og så er det kontrollerbart via mottaks land.  De som har et slikt kort må dermed ha et legalt behov for besøk i Norge etter Schengen regelverk.

Dette burde være helt uproblematisk og er ikke noe annerledes enn de nye passene som inneholder fingeravtrykk og elektronisk brikke i dag.

At Venstre er skeptisk viser mer at de ikke forstår det faktiske behovet for opprydning i hele Europa for å få til en bedre verden.

Den utviklingen som er igang i Afrika tror jeg bare er begynnelsen på nye folkevandringer.   Det er ingen som vet i hvilken retning de arabiske eller Islamske nasjonene vil gå i når ting stabiliserer seg.

Dermed vil et slikt ID kort forenkle det meste for alle!  Da vil det og trolig lønne seg å bli registrert og få et slikt kort for å kunne nyte godt av de friheter og fordeler som kan legges inn i systemet.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende