Er det den fremtiden vi ser foran oss? Et diktatur der UNE og UDI får råde grunnen og foruften er fullstendig fraværende ? Der Stortinget har gitt fra seg all makt og myndighet? Når “sjefen/generalen/keiseren/kongen” eller hvilket navn man ønsker å sette på den “fanatiske lederen” av UNE, Terje Skjeggestad sitter med det avgjørende ord “ifølge boka”!


Hva er det som gjør at UNE nesten alltid gjør de gale vurderingene i en del opplagte saker?  To saker er aldri like.  Det finnes alltid nyanser av forskjeller og i alle tilfeller må derfor slike saker behandles hver for seg og det grundig.

Skjeggestad viser til at det er PU som har somlet. “- Hvorfor det har tatt så mange år må PU svare på. Jeg understreker altså igjen at vi siden i 2003 ikke har hatt noen befatning med saken før nå i høst.”, sier Skjeggestad. Er det dette man kaller “å toe sine hender” ?  Jeg synes det her brukes litervis med “antibac” uten at det hjelper stort!

Det ville blitt trangt i fengslene dersom alle de 13.600 uten identitet skulle blitt fengslet!  Tallene i årsberetningen til PU viser at bare 115 av de 13 759 asylsøkerne uten identitet ble fengslet.

Kvinner og barn ser ut til å være fritt vilt , mens de flere tusen av totalt 13.000 andre som gjemmer seg for myndighetene er det liksom ikke så farlig med.  Skjeggestad frykter signaleffekten sies det !?  Kanskje det er på tide t han søker seg annet arbeide der han slipper slike små bekymringer. For ikke så lenge siden var det forslag oppe fra UDI , som er hans underavdeling der man ville gi arbeidstillatelse til identitetsløse innen tre måneder, det vil si dersom ikke identitet ble kjent.   Når disse så ikke ønsker å oppgi noen identitet ?  Hvorfor skal de forresten det når de kanskje likevel  får jobb?.  Forslaget er rett nok ennå ikke gjennomført det jeg har sett, men det ble fremlagt.  Det ville gitt bekymringer!

Myndighetene kunne på en enkel måte gitt Marie Amelie amnesti på grunn a at hun kom hit som barn, (under 18 år) .  Ifølge FNs barnekonvensjon er alle å anse som barn inntil fylte 18 år.

“Artikkel 1

I denne konvensjonen menes med barn ethvert menneske under 18

år, hvis ikke barnet blir myndig tidligere etter den lovgivning som

gjelder for barnet.

Her kunne man umiddelbart påberopt seg feil saksbehandling og inngitt amnesti.  Det ville ikke på noen måte hatt noen stor signaleffekt siden det er et minimum av mennesker som dette gjelder.  Ingen kan med hånda på hjertet si at Kaukasus er et fredelig område i dag  heller.  Vi må på Engelsk for å finne ut hvor lenge krigene har vart.    Ser vi på områdene er det slett ikke fredelig der nå helle, hverken i Armenia Ingusjetia, Tsjetsjenia, Armenia eller de andre regionene i orådet.  I tillegg har hun vært så lenge borte fra det som er hennes opprinnelse at det ikke er naturlig å sende henne tilbake til det som i dag er et totalt ukjent område.  Dessuten var det hennes foreldre som brakte henne ut som 12 åring.

Det er ganske merke at våre folkevalgte ser ut til å være født inn i “vanntette skott” men med en fanatisk tro på egen fortreffelighet når det gjelder evnen til å fatte beslutninger.  Faktum er at de ikke ser ut til å å besitte mer vett å forstand enn den gjennomsnittlige nordmann. Kanskje heller langt mindre ! De er imidlertid født med  en stahet som langt på vei overstiger det som er normalt for den vanlige norske borger-  De aller fleste nordmenn er i stand til å endre innstilling når faktiske forhold og fornuft  kommer på bordet.  Det er en holdning som er mangelvare for politikere og jeg undrer på hva som er årsaken.  Er det :

  • Stoltheten over sin posisjon?
  • Gleden av den makten de har ?
  • Fryden av den den “respekten” de tror andre viser dem?
  • Friheten til å bestemme på  tvers av fornuften?
  • Muligheten til avgjøre andre menneskers skjebne som det passer dem selv?
  • Deres ord er tilnærmet lov!
  • Når de har fått taburetten sin sitter de trygt i minst 4 år.
  • Etter 4 år kan de velge seg selv etter hvor flinke de er til å slikke rygger!

Det kan virke som om dette er sterke drivkrefter innebygget i mennesker som søker denne politiske makten.  Nesten ingen av dem er der for å løse folkets utfordringer. Det het en gang i tiden at: ” den Gud gir et embete gir han også forstand til å bekle det” !  Det må sannelig være lige siden for det gjelder ikke en eneste av dagens politikere. (Nesten da)!

I dag er det der for å sette merkesteiner etter seg. For å sette “bautaer” som viser at “her har jeg vært”! Når lyttet de senest til folket?  Det var sist de lå an an til å stupe mot 0 på gallup.  Selv da fattet de ikke at de var på feil vei!

Enhver politiker er ansatt, ja nettopp ansatt for å være en ombudsmann/kvinne for folket.  Det er lenge siden de klarte den balansegangen.

Dersom ikke politikerne selv finner nye løsninger til vårt beste må vi ta en ny revolusjon i Norge.  Den behøver ikke være blodig.  Den bare gir oss som folk rett til å avsette dsgens politiske system og velge i offentlige og rettferdige valg et nytt styre der vi kanskje igjen setter vår konge inn som overhode med makt til å si ja eller nei til de mest håpløse meninger og ideer! Forenkle lovverket, slik at det virker til folkets beste og ikke til myndighetenes maktmisbruk.

At vi i tillegg trenger en mulighet til å avsette en regjering ved å innføre nyvalg synes helt åpenbart slik at vi som folk har et ris bak speilet vis a vis politkere.

På den måten kan vi unngå saker som Marie Amelie, som i dag er like Norsk som hvilken som helst annen Norsk ungdom.

Når noen  går inn i Norge i en sak som dette med så mye innsats, vilje og arbeide !  Da står det respekt av resultatet!  Slik ungdom trenger vi som forbilder for all ungdom som vokser opp i landet vårt. Vi tar i mot alle som viser den samme viljen til å gjøre en innsats og bli i stand til å bidra.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende