De stadig endringene i uførepensjonen har kun et mål.  Det er å forsøke å presse mennesker ut i søken etter en jobb slik at utgifter kan senkes for fellesskapet.    

Det første man må sikre seg er at det er mulig å leve av uføretrygden i dagens Norge. Etterhvert som indirekte skatter og avgifter tar stadig større deler av inntekten vil de som er på trygd henge lenger etter i velferdsutviklingen.

Slik KRF vil ha  gradert uføretrygd, så ser det ut som et greit system slik at man kan jobbe fra 10% stilling og oppover i et fornuftig system.  Ulempen blir dersom det å ta en slik jobb fører til mindre utbetalinger.  Det må uansett alltid være lønnsomt å arbeide på siden dersom man kan finne en jobb.

Dagens ordning med å ta ut full pensjon ved 62 år og jobbe 100% ved siden av er svært diskriminerende sammenlignet med uførepensjon.

Ikke glem at begge deler er opparbeidede rettigheter og det er mange som først får denne rettigheten tett opp under mulig pensjonsalder.  Å ta ut pensjon fra 62 uten mulighet til jobb ved siden av fører til en levealder justering som gir store tap for den enkelte.  det er merkelig at jo rikere landet blir desto dårligere kommer pensjonister og trygdede ut.

En annen sak som må korrigeres er 15% reduksjon av tilleggstrygden dersom ektefelle har inntekt.  Skatt beregnes i klasse 1 av begge personer og nå er trygdeavgiften økt med nesten kr. 250 per måned netto !  Mens alt annet stiger i pris, reduseres dermed trygden.

Jeg forventer at neste forslag fra AP blir at alle som er gift skal betale en ekstra særskatt av sin arbeidsinntekt på 5% av brutto fordi man har stordrifts fordel i husholdet ?

Tips oss hvis dette innlegget er upassende