Det er en god slump penger og ikke minst når den skal brukes til eldreomsorg i kommunene.  Det ble oppgitt å være frie midler men endte opp med tilnavnet “eldremilliarden”  !

Slik oppstår en myte om en “snill” regjering og håpløse kommuner! Det som ikke er en myte er at de fleste eldre rundt om i landet ikke vil merke forskjell i sin hverdag.     Det kan være greit å se hva TV 2 hadde for kommentar i slutten av fjoråret. Det vil si at kommunene får en milliard ekstra og at bevilgningene vil øke med 33% “øremerkede” midler i 2011.

Det blir ikke mange av dagens eldre som vil oppleve at det blir tilstrekkelig med hjelp, men kanskje er det en bevisst tanke bak ? 194 av 430 kommuner hevder at de ikke har ventelister ?  Da trengte heller ikke tilskudd av frie midler?  De vil neppe heller trenge øremerkede midler siden de klarer seg på egenhånd ?

Når jeg stiller spørsmålet om det ligger en bevisst tanke bak så har det sine grunner.  Eldre i sykehjemskø dør tidligere enn de som får plass sies det. Da sparer staten store penger !  Man slipper å bygge ut.  Folket dør tidligere og man sparer pensjoner!?

Så kan man spørre seg selv om vi har blitt så kyniske?  At politikere ved maktens bord er blitt grådigere hersker det ikke noen tvil.  At de er blitt mer gjerrige er heller noe vi kan feie under teppet.

Bare halvparten av det som ble døpt “eldremillarden” er blitt brukt på eldre. Det viser denne reportasjen fra TV2.  Da er det grunn til å spørre seg om økningen på 33% vil bli brukt korrekt?  Hvor mye penger utgjør 33% forresten ?

Hva er utfordringen ?  Trenger vi nye politikere ?  Må vi komme dit at staten overtar eldreomsorgen?  Slik at det det blir den samme service eller i det minste , like dårlig service !  Uansett hvor man bor!?

Dette er nok et tilfelle der man later som om pengene er gått til eldreomsorg. Til tross for at man vet bedre!  Jeg synes det ville stått langt mer respekt av dagens politiske ledelse om de hadde gitt klar melding!

“Denne milliarden er for  å bedre kommunenes økonomi”  !  ” Det er ingen som kan forvente at alle kommuner vil bruke midlene på eldre !”

I stedet solte man seg i glansen av falske budskap og forholdt seg ellers r0lig! Vi trenger helt åpenbart en del nye trafikkregler i politikken om hvordan faktiske budskap fremmes!  Å forsøke å føre folket bak lyset på denne måten er ikke spesielt akseptabelt slik jeg ser det.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende