Bakgrunnen er en artikkel i Aftenposten der det ble klart at trailere kjører om Oslo når de skal fra Ålesund til Stavanger. Ferger og bompenger den reelle utfordringen.  
Da kreves det revisjon av systemet og en av tankene er at det skal/må koste mer å kjøre i nærheten av de store byene, men at det samtidig skal/må innføres distanseavgift for transport.

“Hallgeir Langeland (SV)

- Jeg synes det er et veldig interessant forslag å betale ut fra hvor mye man kjører, og SV er åpen for å diskutere det. Dagens system har utslag som skaper urettferdighet.” (Aftenposten)

Det må også holdes orden på hvem som “eier” veiene!  Staten, fylket eller kommunen!

Svaret er noe helt annet!  For det første er det folket som eier veiene! Det er bare at et av tre forvaltningsorganene , står for bygging, forvalter og vedlikeholder veien på vegne av folket !

For det andre er dette noe politikere konsekvent ser ut til å glemme.  Jo større makt desto mer arroganse mot det folket de skal styre.  Nå har vi sett fra en rekke muslimske nasjoner hvordan det skal gjøres og det skjer også i Albania . Store demonstrasjoner mot makthaverne!

Bompenger er en uting, bortsett fra at man kan føre et forsvar om at det er prosjekter som gir størst nytte for de som holder til der lokalt!  Siden vi er en nasjon så vil det måtte bli prosjekter som spres over hele landet , men som betales av alle. Norge er så enormt i lengde og bredde i sør Norge at dette ikke hverken kan eller skal belastes distriktene.

Distanseprising av transport har vi hatt siden første gang man innførte avgift på bensin og diesel.  Vi har det fortsatt og det dekker inn ca. 70% av prisene.

Jeg tror det enkleste er å legge veinett og jernbanenett under et “infrastrukturdepartement”.  dermed kan man fjerne Fylkeskommunen og ha et samarbeidsorgan i kommunestyrene for prosjektering og ønsker.

Da får man full kontroll av planlegging, utbygging og vedlikehold av landgående trafikk.  Slik det er blitt per i dag er avgifter i drivstoff blitt ren skatteinngang og bomveiprosjekter betaler for veiutbygging!

Tips oss hvis dette innlegget er upassende